Euphorbia characias L. - BCN-D- 61

Herbari Docent
Nom comú:
Lleteresa vera, lleteresa vesquera, lleteresa de vesc, bambollera, bofeguera
Familia:
Euforbiàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Valilrana: Mas de les Fonts. Baix Llobregat.
Recol·lectors:
J. M. Ninot
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia