Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

El Projecte FORCES

Des de l’IDP-ICE de la UB volem ajudar a crear els ponts entre les diferents Facultats de la Universitat de Barcelona i els centres educatius d’infantil, primària i secundària per tal de potenciar la transferència del coneixement. En el marc del Programa “Construint un espai per a la recerca educativa” (CERE) i com a fase inicial us presentem el projecte FORCES (Foment de la Recerca en els Centres de Secundària). Amb aquest projecte volem facilitar la relació entre els diferents departaments de la UB i els centres de secundària per ajudar a realitzar el treball de recerca obligatori dels alumnes de batxillerat.

 

QUÈ?

Millorar els treballs de recerca de l’alumnat de Batxillerat facilitant el vincle entre la Universitat de Barcelona i els centres de secundària.

 

QUI?

Tutors i sobretot l’alumnat de Batxillerat treballaran conjuntament amb grups de recerca, investigadors, doctorands i  professorat de la UB.

 

COM?

Facilitant mitjançant un aplicatiu web el coneixement i la presa de contacte entre ambdós àmbits.

Establint acords de cooperació que els beneficiïn mútuament.

Acollint les col·laboracions entre alumnat i professorat que la UB ja realitza.

Acompanyant tutors i alumnat cap a un millor treball de recerca.

 

QUAN?

Començant a 1r. de Batxillerat quan l’alumnat va definint el seu futur treball de recerca.

Continuant durant els cursos acadèmics establint relacions entre alumnes, tutors i investigadors.

Dos campus d'Excel·lència Internacional