Contacte

Contacte

 • PROJECTE FORCES
 • Secció infantil, primària i secundària
 • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
 • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
 • 08035 Barcelona
 • Tel. 934 039 064
 • idp.forces@ub.edu

Propostes per ODS

 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 2. 13. Acció climàtica
 1. 8. Treball digne i creixement econòmic
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 10. Reducció de les desigualtats
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 3. Salut i benestar
 2. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 8. Treball digne i creixement econòmic
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 15. Vida terrestre
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 6. Aigua neta i sanejament
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 8. Treball digne i creixement econòmic
 2. 9. Indústria innovació infraestructures
 1. 8. Treball digne i creixement econòmic
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 15. Vida terrestre

Dos campus d'Excel·lència Internacional