Contacte

Contacte

 • PROJECTE FORCES
 • Secció infantil, primària i secundària
 • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
 • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
 • 08035 Barcelona
 • Tel. 934 039 064
 • idp.forces@ub.edu

Propostes per ODS

 1. 4. Educació de qualitat
 1. 8. Treball digne i creixement econòmic
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 3. Salut i benestar
 1. 13. Acció climàtica
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 3. Salut i benestar
 2. 6. Aigua neta i sanejament
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 9. Indústria innovació infraestructures
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 9. Indústria innovació infraestructures
 1. 3. Salut i benestar
 2. 15. Vida terrestre
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 3. Salut i benestar
 2. 15. Vida terrestre
 1. 3. Salut i benestar
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 2. 12. Consum i producció responsables
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 2. 12. Consum i producció responsables
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 3. Salut i benestar
 2. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 15. Vida terrestre
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 3. Salut i benestar
 2. 6. Aigua neta i sanejament
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 15. Vida terrestre
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 15. Vida terrestre
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 15. Vida terrestre
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 15. Vida terrestre
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 3. Salut i benestar
 2. 12. Consum i producció responsables
 1. 8. Treball digne i creixement econòmic
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat

Dos campus d'Excel·lència Internacional