Contacte

Contacte

 • PROJECTE FORCES
 • Secció infantil, primària i secundària
 • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
 • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
 • 08035 Barcelona
 • Tel. 934 039 064
 • idp.forces@ub.edu

Propostes per ODS

 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 14. Vida submarina
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 2. 17. Aliança pels objectius
 1. 3. Salut i benestar
 2. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 9. Indústria innovació infraestructures
 2. 17. Aliança pels objectius
 1. 9. Indústria innovació infraestructures
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 2. 12. Consum i producció responsables
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 1. Fi de la pobresa
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 6. Aigua neta i sanejament
 2. 13. Acció climàtica
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 8. Treball digne i creixement econòmic
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 3. Salut i benestar
 2. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 10. Reducció de les desigualtats
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional