Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Viure en un castell

*Viure en un castell

Nom del grup de recerca: 
GRAMP.UB Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval de la Universitat de Barcelona
Àmbit: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional