Claustra

Inici

CLAUSTRA és una plataforma activa, destinada a la comunitat científica i accessible a través d’internet, que cataloga i cartografia espais d’espiritualitat femenina medievals. CLAUSTRA neix de la necessitat de construir un coneixement sistematitzat, visual, interdisciplinari i interrelacionat de l’origen, desenvolupament i transformació d’aquests espais. La plataforma s’organitza a través d’Atles i Catàlegs
 
L’Atles dels Regnes Peninsulars es composa de mapes enllaçats amb una barra cronològica entre 1100 i 1545 amb una periodicitat de 25 anys. En ells es mostra l’origen i evolució (canvis d’assentament, canvis d’ordre, etc.) dels diversos espais de religiositat femenina de l’Edat Mitjana peninsular: des de l'existència de nuclis de recluses, beguines, terciàries independents o de vida comunitària, fins als ordres monàstics medievals o els fundats en el pas de l’Edat Mitjana a la Moderna, tancant-se, de moment, al començament del Concili de Trento (1545). Les entitats religioses que van apareixent en el mapa permeten d’accedir a les fitxes corresponents del catàleg.
 
El Catàleg dels Regnes Peninsulars, format per les fitxes descriptives dels diversos espais d'espiritualitat femenina, ofereix un estat de la qüestió del que avui sabem sobre cadascuna de les comunitats, amb enllaços als corresponents estudis, tesis, arxius, biblioteques etc. El catàleg permet criteris diversos de cerca i alhora dóna accés als mapes de l’Atles. 
 
Les fitxes del catàleg i la cartografia dels mapes romanen sempre obertes i la plataforma és al mateix temps un instrument de transferència, projecció i avenç per a ulteriors investigacions.
 

CLAUSTRA és un projecte del IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de Barcelona.
CLAUSTRA ha estat finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación 2008-2010 y 2011-2013 (HAR2008-02426, HAR2011-25127), l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya 2010-2011 i per les ajudes a activitats de recerca de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.