Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
Pla d'estabilització pressupostària
imatge de maquetació
Presentació
Objectius
Antecedents
Situació actual
Documents
Novetats
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Secretaria General
Universitat de Barcelona

Gerència
Universitat de Barcelona

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585
08007 Barcelona

comunicacio@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Informació sobre els treballs i les accions que s'han dut a terme per establir un Pla d'estabilització pressupostària de la UB

Situació actual

Les incerteses i la volatilitat pròpies d’aquestes situacions, així com la manca de confirmació del component variable per a l’any 2008 del Pla de millora del finançament, van comportar que en el Consell de Govern del passat 17 de desembre s’acordés la pròrroga del pressupost de l’any 2007 i es posposés l'aprovació corresponent del pressupost per a l’any 2008. D’aquesta situació en va ser plenament conscient el Claustre Universitari quan en la reunió del passat 11 de desembre de 2007 va acordar, per unanimitat, un compromís institucional que representava el consens general del Claustre per tal d’afirmar la defensa de la Universitat de Barcelona com a universitat pública i reclamar un finançament més equilibrat davant de les administracions públiques.

Un cop rebut, l’informe de la consultoria KPMG juntament amb l’Informe de la Comissió presidida pel Dr. Antón Costas i l’Informe de la Comissió presidida per la Dra. Bosch configuren les eines fonamentals per analitzar i abordar amb fermesa i prudència la situació economicofinancera de la nostra Universitat. Aquests informes, una vegada rebuts, es donen a conèixer a tota la comunitat universitària, tal com es va comprometre aquest equip rectoral en els darrers consells de govern.

En aquest marc, es preveu portar al Consell de Govern i al Consell Social del mes de maig l’aprovació del pressupost de la Universitat per a l’any 2008 en la mateixa línia de contenció i rigor pressupostari dels darrers anys, seguint les directrius de treball que han de permetre millorar el finançament i controlar la despesa per tal d’assolir l’estabilitat pressupostària i la situació de dèficit zero en un futur pròxim.

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 09.05.2008
imatge de maquetació