Consumibles d'Informàtica

(Cartutxos de tinta i tòner per a impressores, equips de fax i fotocopiadores)

 

PREGUNTES AMB RESPOSTA

 

 • Com i a qui comprar?
 •  

 • És obligatori comprar al proveïdor homologat? Qué passa en cas contrari?
 •  

 • Qué s'entén per consumibles d'informàtica?
 • Només cartutxos "originals" del fabricant?
 •  

 • El cartutx que necessito no està al SAP?
 •  

 • I la resta del material d'oficina: paper, material d'escriptori?
 •  

 • Quan trigaran en portar-me el cartutx?
 •  

 • Qué he de fer amb els cartutxos buits?
 •  

 • Puc gaudir d'aquests preus a títol particular?
 •  

 • Cóm i per qué s'ha fet aquesta subhasta electrònica?
 •  

 • Tinta d'impressores, l'altre or negre i altres Eco-cosells de l'OSSMA
 •  

   

  Com i a qui comprar?

   

  Com a resultat del concurs per a la "Contractació del subministrament de cartutxos de tinta i tòners originals per a totes les unitats de la Universitat de Barcelona (Exp. 2016/46)", a partir del 3 d'abril de 2017 i per un període inicial d'un any, prorrogable per un altre any (podent ser les pròrrogues per fraccions inferiors a l'any), l'empresa SEMIC (Servicios Microinformática,S.A.) serà el proveïdor únic de consumibles d'informàtica. En conseqüència, totes les unitats de la UB han de proveir-se d'aquesta empresa.

   

  L'eina disponible a la UB per comprar aquest tipus de productes és el SAP, creant una comanda amb acord d'homologació.

   

  És obligatori comprar al proveïdor homologat? Qué passa en cas contrari?

   

  Sí, és obligatori. Altrament no tindria cap sentit haver fet la subhasta per obtenir les millors condicions.

   

  Els qui contravenen aquesta exigència:

   

  - Incompleixen resolucions del Rector i del Consell de Govern (Bases d'execució del pressupost).

   

  - Perjudiquen la imatge i els interessos generals de la UB en no respectar els compromisos adquirits amb tercers.

   

  - Malbaraten recursos del seu departament i unitat i, per tant, de la UB, tant directament, en comprar més car com ara indirecta, en no contribuir amb les seves compres irregulars a incrementar el volum i la capacitat negociadora de la UB.

   

  - Menystenen la conducta correcta de la resta de compradors i la feina de la unitat de Compres.

   

  La unitat de Compres, en compliment de l'article 62 de les Bases d'execució del pressupost, denunciarà els incompliments sistemàtics, tant dels infractors directes com ara de les persones que per raó de la seva feina estant obligades a transmitir-los la informació, i, en el seu cas, advertir-los i reportar les irregularitats reiterades, i no ho fan. Si més no, s'instarà que els infractors retornin al pressupost de la UB la diferència de costos.

   

  A banda de les excepcions puntuals normals per casos d´urgència, que no poden derivar en una pràctica regular, es considera la possibilitat de realitzar compres a les botigues establertes en els diferents centres per concessió administrativa de la UB, sempre que es justifiqui la millor oferta de la botiga respecte el proveïdor homologat.  En tot cas, i com que aquestes no estan subjectes actualment a un règim de regulació de preus per part de la UB, cal assabentar-se dels diferencials de cost -que poden ser alts -abans d'efectuar-hi la compra.

   

  Qué s'entén per consumibles d'informàtica?

   

  Entenem aquí per consumibles els cartutxos de tòner i tinta per a impressores, equips de fax i fotocopiadores, si aquestes últimes no estan sota contracte de pagament per còpia.

   

  Només cartutxos "originals" del fabricant?

   

  Els cartutxos que hem tret a subhasta inicialment han estat els "originals", és a dir, cartutxos de la marca del fabricant de la impressora a la qual van destinats, per quant el consum de cartutxos remanufacturats és molt escàs a la UB.

   

  El cartutx que necessito no està al SAP?

   

  Tot i que al SAP hi ha referenciats prop de 1000 models, és possible que el de la vostra impressora no hi sigui. Comuniqueu-ho a compres@ub.edu perquè ajusti el preu amb el proveïdor i l'incorpori al SAP.

   

  I la resta del material d'oficina: paper, material d'escriptori?

   

  El paper s'ha d'adquirir a l'empresa LYRECO ESPAÑA, S.A., proveïdor homologat, des de l'1 de gener de 2018 per a tot tipus de paper d'impressió i escriptura (més informació).

   

  El material d'escriptori s'ha d'adquirir a l'empresa OFFICE DEPOT, S.L. proveïdor homologat des de l'1 d'octubre de 2017, que trobareu al SAP (més informació). Tot i que estan carregats més de 6.000 productes del catàleg d'Office Depot, penseu en la delicada situació econòmica de la UB en fer la vostra tria.

   

  Una bona manera de fer estalvis en els pressupostos de material d'oficina és adquirir les marques "blanques" o pròpies del proveïdor: estalviareu de l'ordre d'un 20% o més, tot obtenint uns resultats equivalents.

   

  Quan trigaran en portar-me el cartutx?

   

  Els lliuraments s'han de realitzar en un termini màxim de 48h. Aquesta i la resta de condicions del servei estan estipulades en el plec de la subhasta. Qualsevol incidència s'ha de reportar a la Unitat de compres com a responsable del contracte davant el proveïdor.

   

  Qué he de fer amb els cartutxos buits?

   

  En aquest enllaç de l'OSSMA trobaràs una completa informació sobre l'eliminació de residus a la UB.

   

  Puc gaudir d'aquests preus a títol particular?

   

  Sí. El plec contemplava aquesta possibilitat: heu de contactar amb el comercial, Xavier Valverde - xvalverde@semic.es

   

  Cóm i per qué s'ha fet aquesta subhasta electrònica?

   

  Fa uns anys, la UB comptava amb més de 40 proveïdors de material d'oficina. Aquest nombre ja resultava excessiu per se però des dels paràmetres d'una gestió de compres eficient era totalment contraproduent. Si volíem aconseguir uns bons preus - i un bon servei- d'uns productes als quals la UB destina més d'un milió d'euros l'any calia concentrar la demanda en pocs proveïdors.

   

  Al mateix temps es tractava de no forçar en excés la manera com les diferents unitats es proveeixen d'aquests tipus de productes que - tot i la seva importància relativa dintre del capítol de despeses ordinàries- no constitueixen - excepte quan són aplicats a la docència directa- un producte estratègic per a la UB.

   

  La fórmula de l'homologació, mitjançant un concurs obert no tant sols als proveïdors de la UB sinó a tot el mercat, ens permetia comptar amb un nombre de 3 a 5 proveïdors, segons la família de material d'oficina, alguns dels quals ja hi eren a la UB, amb uns preus màxims marcats per nosaltres i amb competència entre ells per a oferir millors preus i condicions.

   

  Per aquests motius - però també conscients de la idiosincràsia d´una institució com la nostra- es va descartar en aquell moment la fórmula d'adjudicació directa a un sol proveïdor, que hagués suposat probablement, en concentrar-hi tot el volum de compra, uns millors preus a curt termini. Aquest és el camí que reprenem ara, conscients de les dificultats que comporta però també de la necessitat, ara més que mai, d'optimitzar els nostres recursos i les expectatives d'aconseguir-ho per aquesta via, tot i que en la proporció relativament petita però gens menyspreable del que representa aquesta despesa en el pressupost de la UB (entorn dels 500.000 € l'any).

   

  És així com, hem convocat un concurs obert pel subministrament de cartutxos de tinta i tòners (Expedient 2016-46) resolt finalment mitjançant una subhasta electrònica per a l'adjudicació del consum aproximat d'1 any.

   

  PROVEÍDOR HOMOLOGAT

   

  Fitxa del proveïdor: SEMIC, S.A.

   

  Nom oficial: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S. A.

  NIF: A25027145

  Núm. Creditor SAP: 103178

   

  Proveïdor exclusiu de Consumibles d'informàtica

   

  Dades de contacte

   

  Xavier Valverde

   

  Tel. 973 280 800

  Fax. 973 261 811

   

  xvalverde@semic.es

  http://www.semic.es

   

  Procediment per a donar-s'hi d'alta com a client nou: trucar al tel. 973 280 800 o bé us trucaran ells en rebre la vostra primera comanda.

   

  Procediment per a realitzar compres a títol particular: Contactar amb Xavier Valverde (973 280 800 - xvalverde@semic.es).

   

  Altres característiques de la seva oferta: Lliurament en 48h. de les comandes trameses abans de les 17h.

   

   

  Eco-Consells (OSSMA - Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient)

   

  - Compra verda: cartutxos de tinta i tòner

  - En general: Projecte de Compra Verda a la Universitat de Barcelona

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte