Material d'Escriptori

(Bolígrafs, carpetes, clips, grapadores, pegaments, estissores...)

Preguntes amb resposta

 

 

 • A qui comprar?
 •  

 • Per què un sol proveïdor?
 •  

 • Quines eines tinc per fer les comandes de material d'oficina?
 •  

 • Com comprar?
 •  

 • Què s'entén per material d'escriptori, consumibles d'informàtica, material d'oficina, paper...?
 •  

 • És obligatori comprar al proveïdor homologat?
 •  

 • Condicions generals del servei: terminis de lliurament, devolucions, etc.
 •  

 • Promocions i ofertes
 •  

 • Puc gaudir d'aquest preus a títol particular?
 •  

 • Especial Agendes 2020
 •  

   

  A qui comprar

   

  Com a resultat del concurs per a la "Contractació del subministrament de material d'oficina per a totes les unitats de la Universitat de Barcelona, derivat de l'acord marc del sistema centralitzat d'adquisicions de la Generalitat de Catalunya (Exp. 2016/67)", a partir de l'1 d'octubre de 2017 i per un període inicial de dos anys, l'empresa OFFICE DEPOT S.L. serà el proveïdor únic del material d'escriptori en general. En data 1 d'octubre de 2019 s'ha prorrogat (Exp 2019/102)

   

  IMPORTANT: El concepte material d'escriptori NO inclou el paper per a escriptura i impressió adjudicat mitjançant concurs d'homologació al proveïdors indicats:(LYRECO ESPAÑA, S.A.)

   

   

  Per què un sol proveïdor?

   

  Des d'una perspectiva general, el material d'oficina és un d'aquells materials necessari pel normal funcionament de totes les unitats i de quasi totes les activitats. Per això, tot assegurant un subministrament i un servei adequat, el preu dels productes ha de tenir una rellevància especial.

   

  D'acord amb aquests motius i, seguint els criteris d'economia d'escala, s'ha cregut convenient concentrar totes les compres de material d'escriptori en un sol proveïdor. El proveïdor seleccionat, Office Depot, S.L. és una de les empreses més importants a nivell mundial en la distribució de material d'oficina i, des de fa anys un dels proveïdors habituals amb més presència a la Universitat de Barcelona.

   

  Quines eines tinc per fer les comandes de material d'oficina?

   

  Aquestes eines us ajudaran a l'hora de fer les comandes de material d'escriptori seguint el procediment explicat més avall.

   

  Per consultar els productes i les referències que volem comprar:

   

  Catàleg Office Depot 2019 interactiu

   

  - Catàleg Office Depot 2020 (pdf)

   

  - Tarifa Office Depot en Excel

   

  - Oferta econòmica dels productes de major consum a la UB (valorats al concurs) en Excel

   

  - Si voleu el catàleg en paper, feu servir el codi 6422229-CATÀLEG OFFICE DEPOT

   

  Per consultar els preus tenint la referència del producte:

   

  - Web Office Depot: https://online.officedepot.es - usuari: CompresUB contrasenya: CompresUB

   

  * El proveïdor Office Depot farà una tramesa del seu Catàleg a totes les unitat de la UB durant el mes d'abril. Si algú no el rep o necessita més, pot contactar amb:

   

  Office Depot:  pilar.cornet@officedepot.eu - Unitat de Compres: compres@ub.edu

   

  ESPECIAL AGENDES 2020

   

  Per comprar agendes i calendaris de l'any 2020 heu de fer una comanda homologada a Office Depot amb les dades que trobareu a continuació:

   

   Preus Agendes 2020 (excel)

   

  Com comprar

   

  Les compres de material d'escriptori s'han de fer mitjançant el SAP, creant una "Comanda homologada".

  Des del menú inicial del SAP el camí a seguir és:

   

  Si feu AD:

  Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Creació Comanda Menor i Doc. Pressupostari (en un pas) -- Crear comanda amb acord d'homologació i AD (omplint la casella Grup de compres)

   

  Si no feu AD:

  Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Generació de Comanda Derivada d'homologació (omplint la casella Grup de compres)

   

  Triar el material:

  S'han carregat al SAP prop de 6.000 materials del catàleg d'Office Depot, incloent descripció, preu i referència. Per aquest motiu, la manera més senzilla seria la següent:

   

  1. Triar del Catàleg en paper d'Office Depot el material que es vol comprar i fixar-se en la referència que té.

   

  2. Buscar aquesta referència en el "Match Code" del SAP, posant entre asteriscos la referència del producte a la casella "Text Ampliat" tenint seleccionada la pestanya "Ayuda de búsqueda materiales con acord d'homologació".

   

  La resta del procediment continua igual (marcar els materials, seleccionar la font d'aprovisionament, crear comanda,...)

   

  IMPORTANT: Enllaç al vídeo tutorial "Crear Comanda Material Oficina"

   

  Què s'entén per material d'oficina: material d'escriptori, consumibles d'informàtica, paper...

   

  A efectes de simplificació anomenem "material d'oficina" al conjunt de les tres famílies de productes material d'escriptori, consumibles d'impressió paper per a còpia i impressió.

   

  - Material d'escriptori: material d'arxiu i classificació (carpetes, dossiers,...); escriptura i correcció (bolígrafs, retoladors); manipulats del paper (blocs, etiquetes, post-it); complements (clips, grapadores, adhesius, piles,...), màquines d'oficina (calculadores, guillotines, destructores,...), material de presentació i congressos (transparències, expositors, taulers,...).

   Proveïdor actual: Office Depot

   

  -Els CD, DVD, disquets i les memòries USB (pen drive, memòria flash), encara que les podeu adquirir a d'altres proveïdors, per comoditat, també els hem incorporat a la família de material d'escriptori.

   

  - Paper per a còpia i impressió: Paper DIN A4 i DIN A3. Proveïdor actual: Lyreco España, S.A.

   

  No entren dintre l'homologació - i per tant no existeix cap obligació d'adquirir-los d'aquest proveïdor- altres productes com ara mobiliari d'oficina, productes de neteja i higiene, aigua mineral, etc., presents habitualment als catàlegs dels proveïdors de material d'oficina.

   

  És obligatori comprar al proveïdor homologat?

   

  Sí. Altrament no tindria cap sentit haver convocat un concurs públic. Per resolució del Rector de la Universitat de Barcelona de data 25 d'octubre de 2005, es va "declarar l'obligatorietat de totes i cadascunes de les unitats de la UB d'efectuar els successius subministraments de material d'oficina a les empreses que resultessin homologades" en el concurs públic que s'acaba de resoldre.

   

  Per la seva banda, les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen que "la homologació de proveïdors és vinculant per a totes les unitats de la UB, les quals hauran d'adreçar obligatòriament les seves comandes al proveïdor que hagi resultat homologat".

   

  A banda de les excepcions puntuals normals per casos d’urgència, que no poden derivar en una pràctica regular, es considera la possibilitat de realitzar compres a les botigues establertes en els diferents centres per concessió administrativa de la UB sempre que es justifiqui la millor oferta de la botiga respecte el proveïdor homologat.

   

  Condicions generals del servei: terminis de lliurament, devolucions, etc.

   

  D'acord amb els plecs del concurs, els lliuraments s'han de realitzar, generalment, en un termini de 48h.

   

  Puc gaudir d'aquest preus a títol particular?

   

  Sí. El concurs contempla aquesta possibilitat. Consulteu la fitxa del proveïdor per a assabentar-vos del procediment a seguir.

   

   

  Facturació electrònica

   

  Us fem saber que el creditor Office Depot ha començat a facturar electrònicament, a partir d'octubre de 2019.

   

  Reviseu les vostres safates d’entrada de factures i tramiteu-les com de costum. Si hi ha alguna incidència ens ho podreu comunicar al nostre correu electrònic (digitalització.factures@ub.edu ).

   

  Hi ha una novetat que afecta als abonaments:

  Quan detecteu un error  en la facturació i/o entrega de material us haureu de posar en contacte amb esca.facturacion@officedepot.eu. Ens faran arribar a la Unitat de Registre i Digitalització una petició de devolució de la factura y NO es farà abonament. Posteriorment aquesta factura serà substituïda per una altra, sempre amb un número diferent, que podreu tramitar de la manera habitual.

   

   

  PROVEÍDOR HOMOLOGAT

   

  OFFICE DEPOT, S.L.

   

  Nom oficial: OFFICE DEPOT SL - NIF B80441306

   

  Homologat en: Material escriptori

   

  Dades de contacte

   

  Comercial: Pilar Cornet - Tel. mòbil 665 895 377 - pilar.cornet@officedepot.eu

   

  Atenció Clients: Tel. 902 088 870 - Fax. 902 088 844

   

  esca.publico@officedepot.com

   

  grandes.clientes@officedepot.com

   

  https://online.officedepot.es - Usuari: CompresUB Contrasenya: CompresUB

   

  Procediment per a donar-s'hi d'alta com a client nou: trucar al tel. 902 088 870 o bé us trucaran ells en rebre la vostra primera comanda.

   

  Procediment per a realitzar compres a títol particular: Contactar amb Pilar Cornet (mòbil 665 895 377 - pilar.cornet@officedepot.eu) per acordar el lliurament i la forma de pagament.

   

  Altres característiques de la seva oferta: Lliurament en 24h. de les comandes trameses abans de les 17h. Resolució d'incidències en 48h.

   

  Eco-Consells (OSSMA - Oficina de seguretat, salut i medi ambient)

   

  Oficina Verda UB

   

  Mini-guia de compra verda per a oficines

   

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte