Material d'Escriptori

 

Preguntes amb resposta

 

 

 • A qui comprar?
 •  

 • Per què un sol proveïdor?
 •  

 • Quines eines tinc per fer les comandes de material d'oficina?
 •  

 • Factures a nom de Lyreco i factures a nom d'Office Depot
 •  

 • Com comprar?
 •  

 • Què s'entén per material d'escriptori, consumibles d'informàtica, material d'oficina, paper...?
 •  

 • És obligatori comprar al proveïdor homologat?
 •  

 • Condicions generals del servei: terminis de lliurament, devolucions, etc.
 •  

 • Promocions i ofertes
 •  

 • Puc gaudir d'aquest preus a títol particular?
 •  

 • Especial Agendes 2020
 •  

   

  A qui comprar

   

  Com a resultat del concurs per a la "Contractació del subministrament de material d'oficina per a totes les unitats de la Universitat de Barcelona, derivat de l'acord marc del sistema centralitzat d'adquisicions de la Generalitat de Catalunya (Exp. 2016/67)" i degut a la cessió del negoci i pròrroga per part d'Office Depot,S.L. a Lyreco España,S.A., fins al 30 de setembre de 2021, el proveïdor únic de material d'escriptori és LYRECO ESPAÑA, S.A. (Expedient 2020/123)

   

  IMPORTANT: El concepte material d'escriptori NO inclou el paper per a escriptura i impressió adjudicat mitjançant concurs d'homologació al proveïdor indicat:(LYRECO ESPAÑA, S.A., expedient 2019/135)

   

   

  Per què un sol proveïdor?

   

  Des d'una perspectiva general, el material d'oficina és un d'aquells materials necessari pel normal funcionament de totes les unitats i de quasi totes les activitats. Per això, tot assegurant un subministrament i un servei adequat, el preu dels productes ha de tenir una rellevància especial.

   

  D'acord amb aquests motius i, seguint els criteris d'economia d'escala, s'ha cregut convenient concentrar totes les compres de material d'escriptori en un sol proveïdor. El proveïdor seleccionat, LYRECO ESPAÑA, S.A. és una de les empreses més importants a nivell mundial en la distribució de material d'oficina i, des de fa anys un dels proveïdors habituals amb més presència a la Universitat de Barcelona.

   

  Quines eines tinc per fer les comandes de material d'oficina?

   

  Aquestes eines us ajudaran a l'hora de fer les comandes de material d'escriptori seguint el procediment explicat més avall.

   

  Per consultar els productes i les referències que volem comprar:

   

  Catàleg Office Depot 2019 interactiu

   

  - Catàleg Office Depot 2020 (pdf)

   

  - Tarifa Office Depot en Excel

   

  - Oferta econòmica dels productes de major consum a la UB (valorats al concurs) en Excel

   

  - Si voleu el catàleg en paper, feu servir el codi 6422229-CATÀLEG OFFICE DEPOT

   

  - Francesc Juan - Tel. mòbil 619 754 327 - francesc.juan@lyreco.com

  - Joan Melgarejo - Tel. mòbil 665 895 388 - joan.melgarejo@lyreco.com

   

  Factures a nom de Lyreco i factures a nom d'Office Depot

   

  Com ja se us va informar el dia 7 de setembre, Lyreco ha adquirit Office Depot. Motiu pel qual s’ha procedit a bloquejar el creditor 100881 per a compres (en cas de compres urgents us podreu posar en contacte amb la Unitat de Compres).

   

  Pel que fa a la tramitació de les factures ens podem trobar amb tres escenaris:

   

  1. Factures a nom d’Office Depot amb data anterior al 23.07.2020. Es tramitaran de manera habitual contra l’AD que s’hagi fet per la compra del material.

   

  1. Factures a nom de Lyreco amb data posterior al 23.07.2020, tenim dues opcions:

   

   1. Si la comanda ja està feta a nom de Lyreco, es procedirà a la tramitació habitual de la factura contra el corresponent AD
   2. Si la comanda està feta a nom d’Office Depot i la factura ja ve a nom de Lyreco s’haurà de fer els passo que detallem a continuació:

   

     1. Modificar la comanda per poder fer l’ajust de l’AD
     2. Fer l’ajust negatiu de l’AD per alliberar el saldo
     3. Tornar a fer un nou AD pel saldo que restava a l’AD fet a Office Depot i associar-lo a la comanda (tipus contracte: BAM; Any Acord Marc: 2020; Núm.Acord Marc: 123
     4. Modificar el número de l’AD a la factura per poder fer el manament
     5. Associar un manament a aquesta factura

   

   

   

   

  Per altra banda us volíem comentar que, si visualitzem els annexos que hi ha en una factura de Lyreco, veurem hi consta un PDF de cortesia d’Office Depot:

   

   

   

  ESPECIAL AGENDES 2020

   

  Per comprar agendes i calendaris de l'any 2020 heu de fer una comanda homologada a Lyreco amb les dades que trobareu a continuació:

   

   Preus Agendes 2020 (excel)

   

  Com comprar

   

  Les compres de material d'escriptori s'han de fer mitjançant el SAP, creant una "Comanda homologada".

  Des del menú inicial del SAP el camí a seguir és:

   

  Si feu AD:

  Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Creació Comanda Menor i Doc. Pressupostari (en un pas) -- Crear comanda amb acord d'homologació i AD (omplint la casella Grup de compres)

   

  Si no feu AD:

  Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Generació de Comanda Derivada d'homologació (omplint la casella Grup de compres)

   

  Triar el material:

  S'han carregat al SAP prop de 6.000 materials del catàleg d'Office Depot, incloent descripció, preu i referència. Per aquest motiu, la manera més senzilla seria la següent:

   

  1. Triar del Catàleg en paper d'Office Depot el material que es vol comprar i fixar-se en la referència que té.

   

  2. Buscar aquesta referència en el "Match Code" del SAP, posant entre asteriscos la referència del producte a la casella "Text Ampliat" tenint seleccionada la pestanya "Ayuda de búsqueda materiales con acord d'homologació".

   

  La resta del procediment continua igual (marcar els materials, seleccionar la font d'aprovisionament, crear comanda,...)

   

  IMPORTANT: Enllaç al vídeo tutorial "Crear Comanda Material Oficina"

   

  Què s'entén per material d'oficina: material d'escriptori, consumibles d'informàtica, paper...

   

  A efectes de simplificació anomenem "material d'oficina" al conjunt de les tres famílies de productes material d'escriptori, consumibles d'impressió paper per a còpia i impressió.

   

  - Material d'escriptori: material d'arxiu i classificació (carpetes, dossiers,...); escriptura i correcció (bolígrafs, retoladors); manipulats del paper (blocs, etiquetes, post-it); complements (clips, grapadores, adhesius, piles,...), màquines d'oficina (calculadores, guillotines, destructores,...), material de presentació i congressos (transparències, expositors, taulers,...).

   

   Proveïdor actual: Lyreco España, SA

   

  -Els CD, DVD, disquets i les memòries USB (pen drive, memòria flash), encara que les podeu adquirir a d'altres proveïdors, per comoditat, també els hem incorporat a la família de material d'escriptori.

   

  - Paper per a còpia i impressió: Paper DIN A4 i DIN A3. Proveïdor actual: Lyreco España, S.A.

   

  No entren dintre l'homologació - i per tant no existeix cap obligació d'adquirir-los d'aquest proveïdor- altres productes com ara mobiliari d'oficina, productes de neteja i higiene, aigua mineral, etc., presents habitualment als catàlegs dels proveïdors de material d'oficina.

   

  És obligatori comprar al proveïdor homologat?

   

  Sí. Altrament no tindria cap sentit haver convocat un concurs públic. Per resolució del Rector de la Universitat de Barcelona de data 25 d'octubre de 2005, es va "declarar l'obligatorietat de totes i cadascunes de les unitats de la UB d'efectuar els successius subministraments de material d'oficina a les empreses que resultessin homologades" en el concurs públic que s'acaba de resoldre.

   

  Per la seva banda, les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen que "la homologació de proveïdors és vinculant per a totes les unitats de la UB, les quals hauran d'adreçar obligatòriament les seves comandes al proveïdor que hagi resultat homologat".

   

  A banda de les excepcions puntuals normals per casos d’urgència, que no poden derivar en una pràctica regular, es considera la possibilitat de realitzar compres a les botigues establertes en els diferents centres per concessió administrativa de la UB sempre que es justifiqui la millor oferta de la botiga respecte el proveïdor homologat.

   

  Condicions generals del servei: terminis de lliurament, devolucions, etc.

   

  D'acord amb els plecs del concurs, els lliuraments s'han de realitzar, generalment, en un termini de 48h.

   

  Puc gaudir d'aquest preus a títol particular?

   

  Sí. El concurs contempla aquesta possibilitat. Consulteu la fitxa del proveïdor per a assabentar-vos del procediment a seguir.

   

   

  Facturació electrònica

   

  Us fem saber que el creditor Office Depot ha començat a facturar electrònicament, a partir d'octubre de 2019.

   

  Reviseu les vostres safates d’entrada de factures i tramiteu-les com de costum. Si hi ha alguna incidència ens ho podreu comunicar al nostre correu electrònic (digitalització.factures@ub.edu ).

   

  Hi ha una novetat que afecta als abonaments:

  Quan detecteu un error  en la facturació i/o entrega de material us haureu de posar en contacte amb esca.facturacion@officedepot.eu. Ens faran arribar a la Unitat de Registre i Digitalització una petició de devolució de la factura y NO es farà abonament. Posteriorment aquesta factura serà substituïda per una altra, sempre amb un número diferent, que podreu tramitar de la manera habitual.

   

   

  PRO VEÏDOR HOMOLOGAT

   

  LYRECO ESPAÑA, S.A.

   

  Nom oficial: LYRECO ESPAÑA. SA - NIF A79206223

   

  CODI SAP: 102543

   

  ACORD MARC: 2020/123

   

  Homologat en: Material escriptori

   

  Dades de contacte

   

  Francesc Juan - Tel. mòbil 619 754 327 - francesc.juan@lyreco.com

   

  Joan Melgarejo - Tel. mòbil 665 895 388 - joan.melgarejo@lyreco.com

   

  Atenció Clients: Tel. 902 100 016

   

  atencionalcliente@lyreco.com

   

  Procediment per a donar-se d'alta com a client nou: trucar al tel. 902 100 016 o bé us trucaran ells en rebre la vostra primera comanda.

   

  Procediment per a realitzar compres a títol particular: Contactar amb Joan Melgarejo (mòbil 665 895 388 - joan.melgarejo@lyreco.com) per acordar el lliurament i la forma de pagament.

   

  Altres característiques de la seva oferta: Lliurament en 24h. de les comandes trameses abans de les 17h. Resolució d'incidències en 48h.

   

  Eco-Consells (OSSMA - Oficina de seguretat, salut i medi ambient)

   

  Oficina Verda UB

   

  Mini-guia de compra verda per a oficines

   

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte