Esteu aquí

Dr. Francesco Ardolino

Docent
Tutoria de TFM

Coordinador del màster CRIC
Integrant del consell acadèmic de la línia de recerca “Construcció i representació d’identitats culturals” (codi 101207), dins del programa de doctorat “Estudis lingüístics, literaris i culturals” (codi HDK0P)
 

ardolino@ub.edu
934 035 658
Hores de visita: 
Q1: dimarts 11-12 i 16.30-17.30 | Q2: visites concertades per correu electrònic
Despatx: 
P2.75, 2a planta, Pati Lletres, Edifici Històric
Premis i distincions
2012
XXXI Beca Manuel de Montoliu amb el projecte "Itàlia com a mirall cultural. Estudi sobre les afinitats de Manuel de Montoliu amb l'art i la literatura italiana"
2007
Premi "Crítica-Serra d'Or" d'Estudis Literaris pel llibre "Una literatura entre el dogma i l'heretgia. Les influències de Dante en l'obra de Joan Maragall" (Cruïlla, 2006)
Projectes i grups de recerca
  • Ne varietur . IP: Francesco Ardolino, Universitat de Barcelona. AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1019) 2014 - 2016
  • Grup de Recerca Consolidat 'A cura de’ per a la preparació de l'edició crítica de les Obres Completes de Joan Maragall . IP: Lluïs Quintana Trias, Universitat Autònoma de Barcelona. AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (2009 SGR 552). 2009 - 2013