Inici Consell Social Inici UB   

Premis del Consell Social de la UB

 

 

Bases

Introducció

Requisits dels candidats i sol·licituds

Dotació

Jurat

Calendari

Documentació

Versió imprimible (pdf)

Relació de guanyadors

 

Formularis

Premi J. Manuel Blecua

Premi Ramon Margalef

 

 

 

Jurat

El jurat encarregat d’atorgar el Premi estarà format per:

  • El rector i el president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, que el presidiran
  • El vicerector de Recerca, que actuarà com a vicepresident
  • Quatre membres doctors de la Universitat de Barcelona per a cada modalitat dels premis
  • Tres membres del Consell Social de la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona, a proposta del vicerector de Recerca, mitjançant la Comissió de Doctorat i el Ple del Consell Social, proposaran els membres que formaran part dels Jurats respectius.

Es deixa a criteri dels dos òrgans col·legiats la decisió sobre si els membres del Jurat, per a cada modalitat del premi, seran els mateixos o diferiran, com també la possibilitat d’ampliar el nombre de membres en alguna de les modalitats del premi.

La resolució que emeti el Jurat serà inapel·lable.

Actuarà com a secretari del Jurat el secretari del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

Criteris de valoració

El Jurat del Premi decidirà els criteris de valoració de cada una de les modalitats, prioritzant en qualsevol cas la seva originalitat i innovació.

S’entén per revista científica reconeguda aquella que forma part de les Bases de Dades habituals (principalment SCI, SSCI, ARHS, Econlit, etc.), com també les recollides en els llistats elaborats pel CONACIT-Generalitat de Catalunya.

  

 

 

Espaiador

Espaiador