Inici Consell Social Inici UB   
Premis del Consell Social de la UB

 

 

Bases

Introducció

Requisits dels candidats i sol·licituds

Dotació

Jurat

Calendari

Documentació

Versió imprimible (pdf)

Relació de guanyadors

 

Formularis

Premi J. Manuel Blecua

Premi Ramon Margalef

 

 

 

Documentació

Dades requerides

Per optar als premis José Manuel Blecua i Ramon Margalef els candidats han d’aportar necessàriament les dades següents:

 • Nom i cognoms del candidat.
 • DNI.
 • Adreça postal i electrònica.
 • Any de la lectura de la tesi a la UB.
 • Facultat on s’ha cursat el doctorat.
 • Títol tesi doctoral i nom del director(s).
 • Títol de l’article que presenta.
 • Autor i coautors de la publicació.
 • Revista on s’ha publicat l’article.
 • Any de publicació.
 • Fitxer en format pdf amb l’article i indicació, si s’escau, de la URL on es pot trobar l’article.
 • Exemplar actualitzat en format pdf del currículum vitae del candidat, o indicació sobre la seva existència a l’aplicació GREC de la Universitat.
 • Justificació de l’aportació qualificada del candidat (en el cas d’articles amb coautoria). El Jurat es reserva la possibilitat de demanar la informació complementària que cregui oportuna.
 • Breu descripció del mèrit i l’aportació.

Presentació de la documentació

Les dades i la documentació s’han de presentar per un d’aquests mitjans:

En línia, mitjançant els formularis disponibles en aquesta pàgina, menú de l'esquerra, apartat formularis


• Per escrit. En aquest cas la documentació s’ha de presentar al Registre de la Universitat de Barcelona, adreçada al Consell Social.