Inici Consell Social Inici UB   
Premis del Consell Social de la UB

 

 

Bases

Introducció

Requisits dels candidats i sol·licituds

Dotació

Jurat

Calendari

Documentació

Versió imprimible (pdf)

Relació de guanyadors

 

Formularis

Premi J. Manuel Blecua

Premi Ramon Margalef

 

 

 

Requisits dels candidats

S’hi poden presentar tots els doctors que compleixin els requisits següents:

  • Haver llegit i defensat públicament la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona durant els últims cinc anys, des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2021.
  • Haver publicat un article en una revista científica reconeguda, derivat de la tesi doctoral.
  • Haver fet constar, en l’article, la filiació a la UB.

En el cas d’articles signats per més d’un autor, ha de quedar clara l’aportació qualificada del candidat.

Sol·licituds

Cada sol·licitant pot presentar un únic article a la convocatòria, i s’hi poden tornar a presentar articles que en edicions anteriors no hagin estat premiats.

Per participar caldrà presentar la documentació següent:

  • El full d’inscripció (figura en aquesta documentació).
  • Còpia de l’article.
  • Breu currículum de l’aspirant.

Per a la tramesa de la documentació caldrà seguir les indicacions que s’indiquen posteriorment.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de juny de 2022.

 


 

 

 

Espaiador

Espaiador