Citació recomanada
«Qüestions de llengua» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=271> [consulta: 22 març 2018].
Darrera actualització: 6-2-2018
Impressió de la pàgina