EXPOSICIÓ DEDICADA AL DR. JOSEP FUSET I TUBIÀ, ZOÒLEG

El CRAI Biblioteca de Biologia commemora el 150è aniversari del naixement del científic.

Josep Fuset i Tubià

Per tal d’homenatjar la vida i obra del Dr. Josep Fuset i Tubià, qui fou catedràtic de Zoologia General i posteriorment de Zoologia dels Vertebrats a la Universitat de Barcelona, el CRAI Biblioteca de Biologia i el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA) ofereixen un recorregut per la figura d’un dels pioners en l’ensenyament de la ciència per la imatge, i una de les figures clau en la difusió del coneixement dels ocells silvestres catalans i també de l’oceanografia a Espanya.

L’exposició sobre Fuset s’articula en dues exposicions complementàries:

La primera d’elles, en format virtual, mostra un recorregut per la figura del científic, amb un especial èmfasi en les seves contribucions al camp de la ciència per la imatge, al coneixement dels animals marins i dels ocells catalans, i també en la seva rellevància com a defensor de l’evolucionisme enfront del fixisme. Completa l’exposició un recull de les obres de Fuset integrades al fons del CRAI de la Universitat de Barcelona.

La segona, en format físic, s’ubica al CRBA de la Facultat de Biologia. Recull obres de Josep Fuset i Tubià procedents del fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Biologia, així com instrumental de laboratori de començament de segle i una selecció d’ocells naturalitzats de la col·lecció del mateix CRBA (col·lecció que Fuset ajudà a catalogar i completar). Aquesta mostra la podeu veure també en format virtual.

Per a més informació, podeu consultar el web del CRAI Biblioteca de Biologia.