Assignatures que imparteixo o he impartit en l’àmbit universitari

 

Diplomatura de Magisteri Maestre d’Educació InfantilUniversitat de Barcelona

-          Didàctica de la Llengua II

-          Didàctica de la Llengua I

 

Diplomatura de magisteri maestre d’educació físicaUniversitat de Barcelona

-          Bases per a l'ensenyament de la Didàctica de la Llengua i la Literatura.

-          Ensenyar a llegir i a escriure en contextos plurilingües

 

Grau d’Educació Primària. Universitat de Barcelona

-          Iniciació a la didàctica de la llengua i la literatura

-          Didàctica de la Literatura infantil i juvenil

 

Enginyeria Tècnica Informàtica de la Universitat Oberta de Catalunya

-          Competència comunicativa per a professionals de la informàtica