Anar a la plana principal de la UB

 

IMPRESOS └REA DE FINANCES

 TIPUS D'IMPR╔S                                

Informaciˇ ˙til

P A G A M E N T S    A    P E R S O N A L    E X T E R N 
Resoluciˇ de contracte de serveis per a la realitzaciˇ d'activitats docents (Actualitzat 13/12/2022)  

 Quadre retencions IRPF residents 

 Quadre retencions IRNR a no residents

 

Resolució de contracte de serveis per a la realització d'activitats docents (Versió en anglès desembre 2022)

Acceptaciˇ resoluciˇ contracte i declaraciˇ de no incompatibilitats (adjuntar a la resoluciˇ de contracte de serveis per a la realitzaciˇ d'activitats docents) (Actualitzat 24/07/2018)
Acceptació resolució contracte i declaració de no incompatibilitats (adjuntar a la resolució de contracte de serveis per a la realització d'activitats docents) (Versió en anglès juny 2017)
"Faig constar" de realitzaciˇ de serveis (adjuntar a la resoluciˇ de contracte de serveis per a la realitzaciˇ d'activitats docents en cas de pagament a professor extern no professional -sense factura- ) (Actualitzat 17/02/2015)

Certificat de Col·laboració per a no residents (investigadors i altres col. no docents) (actualitzat 16/01/2015)

   

  P A G A M E N T S    A    P E R S O N A L   D E    L A   U B

  Pagament de postgraus, mÓster, institut, escoles professionals i altres a PAS

 Procediment pagament al personal de la UB
  Pagament de postgraus, mÓster, institut, escoles professionals i altres a PA
  Pagament especial a la n˛mina a PAS
  Pagament especial a la n˛mina a PA 

   D E S P E S E S

 
  Certificat de despeses menors  
  Certificat de despeses de restauraciˇ  

 A L T R E S    I M P R E S O S

  SolĚlicitud transferŔncia bancÓria creditors nacionals

 
  SolĚlicitud transferŔncia bancÓria creditors no residents  
  Conciliaciˇ bancÓria  Instruccions per a  la conciliaciˇ
  Certificat de pagament de matrícula  Facturació matrícula
  Formulari de sol·licitud de factura per pagaments de matrícula de Màsters Propis, Postgraus i altres Cursos Propis de la UB  
  Obertura de compte corrent per congressos, seminaris, etc.  Procediment econ˛mic
  Liquidaciˇ de congressos, seminaris, etc.
  SolĚlicitud d'aprovaciˇ de TARIFES  Procediment d'aprovaciˇ de tarifes

┌ltima actualitzaciˇ: 26/10/16