Què és el GReVIA?

El Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) neix l’any 2009, vinculat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.


 

Qui som?

Les components del GReVIA són professores d’universitat especialistes en tres camps de treball complementaris, com són la victimologia infantojuvenil; l’avaluació psicològica i l’estudi dels factors de protecció o resiliència; i l’epidemiologia i metodologia de les ciències del comportament.

La integració d’aquestes tres perspectives professionals afavoreix que el grup de recerca pugui portar a terme estudis de rellevància social, des del màxim rigor acadèmic.

L’equip ha col·laborat al llarg dels anys de forma fructífera, trobant una línia de treball comuna, que basa el seu desenvolupament en la funció social de la investigació.

L’objectiu final del GReVIA és fer recerca i crear nou coneixement, sense oblidar l’aplicabilitat dels estudis i projectes a la realitat de la infància i adolescència.

Què fem?

Des de la seva configuració, el GReVIA ha rebut diversos ajuts per al desenvolupament de recerques vinculades a l’àmbit de la violència dirigida als infants i joves, com les concedides pel l’Organització Mundial de la Salut, el Ministerio de Economía y Competitividad, la Fundació Obra Social ‘la Caixa’, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l’Institut Català de la Dona de la Generalitat de Catalunya, o la pròpia Universitat de Barcelona.

Alhora, complint l’objectiu principal del grup, que pretén apropar la recerca acadèmica a les necessitats i realitats socials vinculades a l’àmbit de la infància, el GReVIA ha publicat diversos treballs dirigits a professionals que treballen directament amb menors víctimes al nostre país, sense oblidar la divulgació científica de la realitat nacional.