15. Telephone

Telèfon

Telefòn

 
agenda
agenda
agenda
answer
resposta
responsa
comunicar
èster aucupat
code
codi
còdi
coin
moneda
moneda
cut off (to)
tallar
talhar
dial (to)
marcar
marcar
dialling code
prefix
prefixe
E-mail
extension
extensió
extension
fax
fax
fax
hang up (to)
penjar
penjar
hold on (to)
esperar
demorar
key (to press)
tecla
tecla
line
línia
linha
number
número
numèro
operator
telefonista
telefonista
phone (to)
telefonar
telefonar
phone (to)
trucar
telefonar
phone call
trucada
telefonada
phonecard
targeta
tarja
pick up (to)
despenjar
despenjar
connectar
connectar
rate
tarifa
tarifa
receiver
auricular
escotader
ring
timbre
timbre
send (to)
enviar
enviar
speak (to)
parlar
parlar
telegram
telegrama
telegrama
telephone
telèfon
telefòn
cabina
cabina
timetable
horari
orari
tone
senyal
senhau

Asking for a long-distance call

Demanar conferència

Demanar ua comunicacion

Fax

Fax

Fax

Calling and asking for someone

Trucar i demanar per algú

Telefonar a quauquarrés

Good morning!
Bon dia!
Bon dia!
Is
- Jaume
- Rosa
at home, please?
Que hi ha
- el Jaume,
- la Rosa,
sisplau?
Que i é
- Jaime,
- Ròsa,
se vos platz?
Could you put me through to
- Joan, please?
- the... Department, please?
Que pogui parlar damb
- Joan, se vos platz?
- eth Departament de...?

Speaking on the phone

Parlar per telèfon

Parlar per telefon

Hello,
- Joan!
- Rosa!
Hola
- Joan!
- Rosa!
Òla,
- Joan!
- Ròsa!
Com va això?
Com va?
Què fas?
Qué hès?
Come!
Vine!
Vene!
Are you sure?
Vols dir?
E vòs díder?
I tant!
Tiò, segur!
I can't
No puc
Non pogui
Will you come?
Vindràs?
E vieràs?
You're right
Tens raó
As arrason
T'espero
Te demori
Would it be better for you
- this afternoon?
- tomorrow morning?
T'aniria bé
- aquesta tarda?
- demà al matí?
T'anarie ben
- aguest ser?
- deman maitin?
Let's meet
- at the school
- on la Rambla
Quedem
- a la facultat
- a la Rambla
Mos trapam
- ena facultat
- ena Rambla
All right
D'acord
D'acòrd
OK
Entesos
D'acòrd
Fins demà!
Entà deman!
Goodbye!
Adéu!
Adiu!

Answering the phone

Respondre al telèfon

Respóner ath telefon

Hello?
Digui?
Digatz?
Digui, digui?
Qué mane?
Yes, it's me
Sí, sóc jo
She / He will be here
- in a while
- for lunch
- in the afternoon
- for dinner
- in the evening
És fora
Non i é
She / He will come back
- tomorrow
- the day after tomorrow
- next week
Tornarà
- demà
- demà passat
- la setmana que ve
Tornarà
- deman
- deman passat
- era setmana que ven
She / He left
- a few days ago
- one week ago
- two months ago
Se n'ha anat
- fa pocs dies
- fa una setmana
- fa dos mesos
Se n'a anat
- hè pògui dies
- hè ua setmana
- hè dus mesi

Calling the operator for information

Trucades a informació

Demanar informacion

I would like to know the timetable for
- the train to...
- the bus to...
Voldria saber l'horari
- dels trens a...
- dels autobusos a...
Voleria saber er orari
- des trens tà...
- des autobusi entà...
Do you know what
- the Science Museum
- the Miró Foundation
opening hours are?
An er orari
- deth Museu de la Ciència?
- dera Fundació Miró?