3. Accomodation

Allotjament

Lotjament

 
vàter
servici
advantage
avantatge
avantatge
apartament
apartament
baker's
forn de pa
horn de pan
balcony
balcó
balcon
terrassa
terrassa
bath
bany
banh
bed
llit
lhet
bench
banc
banca
blanket
flassada
hlatsada
blind
persiana
persiana
boarding house
pensió
pension
boiler
escalfador
cauhader
break to
espatllar-se
espatlar-se
bus
autobús
autobús
butane gas
gas butà
gas butan
casserole
cassola
caceròla
cheap
barat, barata
check out
anar-se'n
anar-se'n
chemist's
farmàcia
farmàcia
church
església
glèisa
coffee maker
cafetera
cafetèra
contract
contracte
contracte
cutlery
coberts
cubèrts
fiança
fidança
dipòsit
depòsit
dining-room
menjador
minjador
dish
plat
sètia
dishwasher
rentaplats
lauavaishèra
door
porta
pòrta
drinking glass
vas, got
vasso, veire
dry cleaner's
tintoreria
tintureria
dryer
assecadora
secabugada
electricity
corrent
corrent
exchange to
canviar
cambiar
expense
despesa
despena
expensive
car, cara
car, cara
ampliar
alongar
flat
pis
pis
fridge
nevera
gelèra
frying-pan
paella
padena
grill
graella
gresilha
hall
vestíbul
vestibul
heating system
calefacció
cauhatge
hostel
alberg
aubèrja
hot water
aigua calenta
aigua cauda
hotel
hotel
otèl
house
casa
casa
key
clau
clau
kitchen
cuina
codina
laundry
bugaderia
lauaria
leave (to)
marxar
anar-se'n
letter box
bústia
boèta
lift
ascensor
ascensor
light
llum
lum
lodge (to)
allotjar-se
alotjar-se
lodging
allotjament
lotjament
mend (to)
reparar
reparar
microwave
microones
microondes
natural gas
gas natural
gas naturau
neighbourhood
barri
barri
news stand
quiosc
quiòsc
oven
forn
horn
peacefulness
tranquillitat
ordinador
ordinador
moble
mòble
pillow
coixí
coishin
pot
olla
ola
price
preu
prètz
put off (to)
ajornar
ajornar
receipt
rebut
recebut
rent
lloguer
loguèr
room
habitació
cramba
sale
venda
venta
service
servei
servici
share (to)
compartir
compartir
sheets
llençols
linçòs
shelf
prestatge
estatgèra
shop
botiga
botiga
stairs
escala
escala
station
estació
estacion
supermarket
supermercat
supermercat
table
taula
taula
dutxar-se
dochar-se
telephone
telèfon
telefòn
television
televisió
television
the elderly
tercera edat
gent grana
tobacconist's
estanc
estanc
towel
tovallola
tovalhòla
train
tren
tren
tube
metro
mètro
wash (to)
rentar
lauar
rentadora
lauadora
window
finestra
hièstra

Looking for accommodation

Buscar allotjament

Cercar lotjament

I would like to lodge
- in a boarding house
- in a private flat
Em voldria allotjar
- en una pensió
- en un pis particular
Voleria alotjar-me
- en ua pension
- en un apartament
I would like the apartment to be
- near the metro
- near the campus
- near the university
Vull que l'apartament estigui
- a prop del metro
- al costat del campus
- a la vora de la universitat
Voi qu'er apartament sigue
- apròp deth mètro
- ath cant deth campus
- apròp dera universitat

Furniture and fittings

Equipament

Equipament deth lotjament

En aquest pis, hi ha
- ascensor?
- nevera?
- rentadora?
- rentaplats?
- forn?
- microones?
- televisió?
- radiocasset?
- ordinador?
- telèfon?
- aigua calenta?
- calefacció?
En aguest apartament, i a
- ascensor?
- gelèra?
- lauadora?
- lauavaishèra?
- horn?
- microondes?
- television?
- radiocaisheta?
- ordinador?
- telefòn?
- aigua cauda?
- cauhatge?
Does the kitchen work on
- natural gas?
- butane gas?
- electricity?
La cuina funciona amb
- gas natural?
- gas butà?
- electricitat?
Era codina foncione damb
- gas naturau?
- gas butan?
- electricitat?
Is/Are there
- dishes
- glasses
- cutlery
- pans
- saucepans
- casseroles
- pots
- grills
- a coffee maker
in the kitchen?
La cuina està equipada amb
- plats?
- gots?
- coberts?
- paelles?
- pots?
- cassoles?
- olles?
- graelles?
- cafetera?
Era codina ei equipada damb
- sèties?
- veires?
- cubèrts?
- padenes?
- pòts?
- caceròles?
- oles?
- grasilhes?
- cafetèra
Are there
- sheets
- blankets
- towels
- shelves and a table
in the room?
A l'habitació, hi trobaré
- llençols?
- flassades?
- tovalloles?
- taula i prestatges?
Ena cramba i a
- linçòs?
- hlatsades?
- tovalhòles?
- taula e estatgères?

Economic conditions

Condicions econòmiques

Condicions economiques

How much does
- the apartment
- the room
- the flat
- the student residence
cost?

- L'apartament,
- L'habitació,
- El pis,
- La residència,
quin preu té?
Guaire còste
- er apartament?
- era cramba?
- eth pis?
- era residéncia?
Vull marxar
Me'n voi anar

Changing lodgings

Canviar de residència

Cambiar de residéncia

I would like lodgings nearer
- the university
- the campus
- the train station
- the bus stop
- the centre
- the sea
Voldria un allotjament més proper
- a la universitat
- al campus de...
- a l'estació de tren
- a la parada d'autobusos
- al centre
- al mar
Voleria un lotjament mès apròp
- dera universitat
- deth campus de...
- dera estacion de tren
- dera parada d'autobús
- deth centre
- deth mar
I would like to share a flat with
- two other students
- another student
Voldria compartir un pis
- amb dos estudiants
- amb un altre estudiant
Voleria compartir apartament
- damb dus estudiants
- damb un aute estudiant

Services and breakages

Serveis i avaries

Servicis e panes

Is there
- a laundry
- a dry cleaner's
- a chemist's
- a supermarket
- a baker's
- a tobacconist's
- a news stand
- a metro station
- a phone box
- a church
near the building?
A prop de l'edifici hi ha
- bugaderia?
- tintoreria?
- farmàcia?
- supermercat?
- forn de pa?
- un estanc?
- un quiosc?
- l'estació de metro?
- una cabina telefònica?
- una església?
I a
- lauaria
- tintureria
- farmàcia
- supermercat
- horn de pan
- un estanc
- un quiòsc
- ua estacion de mètro
- ua cabina telefonica
- ua glèisa
apròp dera bastissa?
Are there
- any shops
- any bus-stops
near the building?
A prop de l'edifici hi ha
- botigues?
- autobusos?
I a
- botigues
- autobusi
apròp dera bastissa?
Where is
- a bank?
- a chemist's?
- a bar?
- a bookshop?
- a phone box?
- a doctor?
On hi ha
- un banc?
- una farmàcia?
- un bar?
- una llibreria?
- un telèfon?
- un metge?
A on i a
- ua banca?
- ua farmàcia?
- un bar?
- ua libreria?
- un telefòn public?
- un mètge?
Se m'ha espatllat
- la persiana
- la nevera
- el telèfon
Se m'a espatlat
- era persiana
- era gelèra
- eth telefòn
Please, can you repair
- my boiler
- my shower
- the water tank
in the toilet
Em poden reparar
- l'escalfador,
- la dutxa,
- el dipòsit del vàter,
sisplau?
Me podetz apariar
- eth cauhader,
- era docha,
- era cistèrna deth servici,
se vos platz?

Signs

Rètols

Panèus

Lift
Ascensor
Ascensor
Reception
Consergeria
Recepcion
Entrance
Entrada
Entrada
Exit
Sortida
Gessuda
Car park
Aparcament
Parcatge
Porteria
Porteria
For sale
En venda
En venta