5. Biblioteca

At the Library

 
apartat
section
armariet
article
article
atles
atlas
autor
author
cadira
chair
carnet
carret
cart, trolley
casset
cassette
catàleg
catalogue
CD-ROM
demanar
ask for (to)
diari
newspaper
diccionari
dictionary
disc
disk
edició
edition
editorial
emplenar
fill in (to)
enciclopèdia
encyclopaedia
estudiar
study (to)
fitxa
card (index)
índex
index
llegir
read (to)
llibre
book
microfilm
microfilm
penja-robes
hanger
perdre
lose (to)
prestatge
shelf
prestatgeria
bookcase
préstec
loan
pròrroga
extension
referència
reference
booked
revista
magazine
sala
room
taula
table
taulell
desk
tecla
key
tesi
thesis
títol
title
tornar
vídeo
video tape
volum
volume

Abans d'entrar

Before entering

On puc deixar
- l'abric?
- la jaqueta?
- el paraigua?
Where can I leave
- my coat?
- my cardigan?
- my umbrella?
On puc deixar
- les meves coses?
- el casc?
- la bossa?
- la motxilla?
Where can I leave
- my belongings?
- my helmet?
- my bag?
- my rucksack?
Aquests armariets,
- estan lliures?
- estan ocupats?
Are these lockers
- free?
- occupied?
Aquests armariets,
- com s'obren?
- com es tanquen?
How can I
- open
- close
this locker?
No hi ha lloc

Demanar llibres

Asking for books

Hi ha índex
- d'autors?
- de matèries?
Is there an index
- of authors?
- of subjects?
On són els llibres
- de matemàtiques?
- d'economia?
- de medicina?
Where are the books
- on mathematics?
- on economics?
- on medicine?
Hi ha llibres
- en alemany?
- en anglès?
- en francès?
Are there any books
- in German?
- in English?
- in French?

Altres serveis de la biblioteca

Other services at the library

Com estan classificats
- els vídeos?
- els discos?
- els CD-ROM? (ce de rom)
- les cassets?
- els diccionaris?
How are
- the video tapes
- the discs
- the CD-ROMs
- the cassettes
- the dictionaries
classified?
No trobo
- el llibre...
- la sala de...
- la fotocopiadora
I can't find
- the book...
- the... room
- the photocopier
Els llibres, s'han de deixar
- als carrets?
- sobre la taula?
Should I leave the books
- on the trolleys?
- on the table?

El carnet

The card

Sóc estudiant
- de Farmàcia
- de Matemàtiques
- de Biologia
I am a
- pharmacy
- mathematics
- biology
student
Estudio a la Facultat
- de Filologia
- de Dret
- de Filosofia

Préstec

Lending service

Amb aquest carnet, em puc emportar
- llibres?
- revistes?
- vídeos?
- discos compactes?
- CD-ROM? (ce de rom)
Can I borrow
- books
- magazines
- video tapes
- compact discs
- CD-ROMs
with this card?
Voldria tenir aquest llibre
- una setmana més
- uns quants dies més
- fins dilluns que ve
I would like to keep this book
- one more week
- some more days
- until next Monday

Rètols

Signs

Privat
Private
Fotocòpies
Photocopies