Anglès per a la docència:

Basic skills and tools to teach content subjects in English II

 

Curs adreçat a persones que ja han realitzat Basic skills and tools to teach content subjects in English i que estan interessats en seguir treballant en eines i estratègies necessàries per fer classes en anglès.

 

Objectius (continuació del Basic skills and tools to teach content subjects in English)

  • Donar a conèixer als participants els seus punts forts i febles en anglès per tal de millorar la seva capacitat per impartir lliçons.
  • Analitzar i practicar tècniques de discurs oral.
  • Millorar la pròpia entonació i pronunciació.
  • Desenvolupar activitats que integrin l’aprenentatge de contingut acadèmic i llengua, emfatitzant en l’aprenentatge col·laboratiu i autònom.
  • Analitzar i adaptar materials que permetin als professors donar als alumnes oportunitats reals d’usar l’anglès a l’assignatura de contingut.

 

Continguts

  • Llenguatge de classe
  • Estratègies de comunicació
  • Enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut i llengua)
  • Ensenyant a classe: pronunciació, fluïdesa i entonació, marcadors del discurs i dispositius de senyalització per a l’organització de l’exposició, èmfasi, canvi tema; ampliació del vocabulari i precisió gramatical
  • Anglès amb finalitats específiques

Cal tenir present que aquest no és un curs d’idiomes general.

 

Metodologia i avaluació

S’explicaran els problemes lingüístics i conceptuals més habituals i com fer-ne front.

Durant el curs els participants hauran d’impartir almenys dues microlliçons en anglès basant-se en la metodologia CLIL. Mentre un exposa, la resta del grup assumiran el rol d’alumnes: tractant de comprendre la lliçó, prenent apunts, preparant preguntes… També ompliran un formulari on realitzaran una anàlisi crítica de l’exposició.

Al finalitzar el curs els participants hauran de sentir-se amb més confiança no només impartint lliçons sinó també explicant continguts acadèmics a alumnat que no està molt familiaritzat amb la matèria.

 

Durada: 30 h, impartides íntegrament en anglès

Requisit d’accés: Haver cursat prèviament el taller de Basic skills and tools to teach content subjects in English.

Quan es publiquen les convocatòries?  Les convocatòries s’acostumen publicar al setembre, desembre i maig.

Darrera convocatòria: maig 2019