Alejandra López Gabrielidis

Université Rennes 2

15.09.2017_15.12.2017

https://ptac.hypotheses.org/109

 

 


Memòria

En el marc del programa “Mérimée” que associa l'escola de doctorat ALC (Arts, Lettres et Communication) de la Universitat Rennes 2 i l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona i en funció de les activitats previstes en el nostre Pla de Recerca, vam realitzar una estada de recerca a Rennes durant de tres mesos, del 15 de setembre al 15 de desembre de 2017. Vam tenir com a lloc de treball una oficina ubicada a la Maison de Science de l'Homme a Bretagne.

La nostra estada a Rennes ens va servir per contrastar i treballar els avenços de la tesi amb el nostre co-director Nicolas Thély. De les tutories amb ell, es van generar nous directrius i algunes modificacions sobre l'ordre i la modalitat d'aparició de les temàtiques del primer capítol. Com a tasques acordades nostres dos directors, Nicolas Thély i Antònia Vilà hem resolt el següent. En primer lloc, reformular el escrit en el primer capítol des d'una posició més neutra, i deixar els posicionaments eticopolítics per als capítols més avançats i conclusius. En síntesi, no prendre de moment, una posició crítica del fenomen de la datificació sinó mantenir-nos, en aquesta primera part de la recerca, en una posició més descriptiva d'aquest fenomen. En termes concrets això es tradueix, entre altres coses, en canviar de lloc l'apartat de la subjectivitat de les dades i treure l'últim apartat referit a la centralització de les dades del primer capítol i reservar-lo per els capítols finals.

En segon lloc, hem recolzat incloure un apartat on ens centrem en definir la relació de la datificació com a fenomen que resulta de la implementació de noves formes de memòria externa. Per aprofundir més àmpliament el significat i l'abast que té la noció de registre i memòria en la història humana durant aquests mesos a Rennes hem començat a treballar sobre un estudi publicat pel CNRS (2017), realitzat per tres científics que provenen de diferents àrees del coneixement, el físic Michel Laguës, Denis Beaudouin, especialista en història de la instrumentació i George Chapouthier, biòleg i filòsof. Aquest llibre que porta per títol La invenció de la memòria. Escriure, registrar, digitalitzar és un registre de totes les formes de registre que s'han anat succeint al llarg de l'evolució humana, una història detallada de les formes de memorització. Començant per les formes de memòria matèric-còsmica i mineral els autors s'endinsen després en les formes de memorització biològica com el genoma humà, per finalment desembocar en el veritable tema del llibre: les diferents invencions tècniques de memòries externes, localitzades fora dels límits del cos.

Finalment, durant l'estada hem participat en el Seminari doctoral de Rennes 2 el dia 12 d'Octubre a on hem presentat les línies generals del nostre projecte d'investigació.