La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa

Codi: 2014PID-UB/075

Resum

El projecte DIYUni cerca explorar i incorporar a l’àmbit universitari els canvis (i seus efectes formatius) produïts en els darrers anys en relació a les competències digitals, especialment a partir del sorgiment d’una cultura de col·laboració que connecta els entorns d’aprenentatge, la tecnologia i el bricolatge. El Projecte DIYUni posarà en pràctica la filosofia DIY al cursos del professorat del grup Indaga-t amb la finalitat d’ oferir als docents i als estudiants l’oportunitat de crear, compartir i aprendre de forma col·laborativa. La nostra finalitat és promoure, partint de la filosofia DIY, l’autoria, la competència digital, la creativitat i l’aprenentatge permanent dels estudiants com una contribució a la millora de la seva formació a la universitat.

Paraules clau: DIY, col·laboració, competència digital, aprenentatge autònom, avaluació formativa.

Objectius

 1. Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant una perspectiva compartida sobre la filosofia DIY (fes-ho tu mateix) i les seves implicacions pedagògiques per introduir-la a la universitat a l’entorn DIYUni.
 2. Explorar i explicitar el paper del professorat i els estudiants en la implementació d’aquesta filosofia a l’entorn DIYUni.
 3. Portar a terme, als diferents ensenyaments i assignatures vinculades a DIYUni, el desenvolupament d’activitats i projectes.
 4. Desenvolupar formats de presentació de les accions i els projectes que permetin la seva disseminació i intercanvi en el si de cada assignatura i entre les assignatures i ensenyaments.
 5. Explorar modalitats alternatives d’avaluació formativa en les que s’impliquen de manera col·laborativa els estudiants i als docents.
 6. Dissenyar un entorn virtual en el que es puguin compartir les diferents accions i projectes, de manera que es puguin generar apropiacions i readaptacions per part d’altres usuaris.
 7. Divulgar els resultats en articles, comunicacions i en un procés de formació de professorat.

Participants (PDI)

 • Fernando Hernández-Hernández
 • Juana María Sancho Gil
 • Cristina Alonso Cano
 • Anna Forés Miravalles
 • Joan-Anton Sánchez Valero
 • Paulo Padilla Petry
 • Fernando Herraiz García
 • Sandra Martínez Pérez
 • Enrico Beccari
 • Leticia Fraga
 • José Aurelio Castro Varela
 • Raquel Miño Puigcercós

Altres participants

 • Rachel Fendler
 • Judith Arrazola Carballo
 • Xavier Giró Gracia
 • Sandra Camilleri Mas

Graus implicats

 • Belles Arts
 • Pedagogía
 • Educació Social
 • Mestre d’Educació infantil

Assignatures implicades

 • Visualitats Contemporànies
 • Investigació basada en les arts
 • Sociología i antropología de l’art
 • Cinema d’animació
 • Entorns d’aprenentatge a la societat digital
 • Fonaments didàctics
 • Disseny i avaluació de processos d’aprenentatge
 • Cultura digital i visual en els entorns socioformatius