Seguretat Informàtica

La seguretat informàtica recull tots els processos i els mecanismes que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes.

En els darrers temps les amenaces de Internet han augmentat considerablement i estan cada cop més perfeccionades. Els antivirus són necessaris, però de vegades insuficients.  Avui, pel que fa a la seguretat informàtica s’imposa una implicació conjunta per part de tots i cal portar a terme actuacions globals per tal de protegir els nostres sistemes d’intrusions,  robatoris, corrupció i catàstrofes.

Cal remarcar que un ús inadequat dels recursos causa problemes i disfuncions no només per al propi usuari sinó també a la resta d’usuaris que comparteixen aquests recursos (xarxa, correu, serveis de dades, etc).

Des de l’Àrea de Tecnologies de la UB, a través d’aquesta plana, pretenem facilitar la màxima informació relacionada amb la seguretat dels sistemes operatius més utilitzats, de mesures bàsiques imprescindibles, a l’hora que posar a l’abast, eines i enllaços a software divers que puguin ajudar-nos a tots, en aquest tema tan complex i important com és, la SEGURETAT INFORMÀTICA.

 

Disposeu d’informació addicional en la categoria de seguretat del “BLOC de Tecnologies“.

Novetats de Seguretat:

16 de gener de 2016

Microsoft anuncia que, des del 12 de gener de 2016, només la versió més actual d’Internet Explorer disponible per a un sistema operatiu compatible, rebrà suport tècnic i actualitzacions de seguretat, tal com s’indica a la següent taula:

Versió del Windows Versió de l’Internet Explorer
Windows Vista SP2 Internet Explorer 9
Windows 7 SP1 Internet Explorer 11
Windows 8.1 Update Internet Explorer 11
Windows Server 2008 SP1 Internet Explorer 9
Windows Server 2008 R2 SP2 Internet Explorer 11
Windows Server 2012 SP2 Internet Explorer 10
Windows Server 2012 R2 SP2 Internet Explorer 11

Disposeu de més informació en la web de Microsoft