Seguretat en les contrasenyes

Seguretat en les contrasenyes

 

La contrasenya que fem servir per accedir a diferents serveis de la Universitat: el correu, la Intranet ... ha de ser privada i segura. Amb conductes poc curoses, facilitem incidents de seguretat que poden arribar a ser molt greus.
El fet que un tercer no autoritzat tingui  accés a les nostres credencials, pot significar una porta oberta a tot el sistema d’informació amb la possibilitat de fer un ús il·legítim dels recursos disponibles, com accedir a notes d’alumnes, informació personal dels treballadors o informació econòmica de la UB i la possibilitat de fer malbé aquest sistema. A més, pot arribar a ser un veritable maldecap demostrar que no hem estat nosaltres qui ha fet aquestes accions sinó que hem estat víctimes d'una suplantació d'identitat digital.

 • No revelis mai la teva contrasenya a ningú.
 • No responguis mai als mails que t'arriben demanant credencials o a trucades de telèfon encara que parlin en nom del servei d’informàtica o d’un càrrec de l’organització.
 • No escriguis mai la contrasenya en un paper o llibreta, en cas de fer-ho en un fitxer de  l’ordinador o en el mòbil fes servir un programa específic per emmagatzemar i xifrar contrasenyes.
 • No enviïs la contrasenya per correu ni per sms. Tampoc s’ha de mencionar en una comunicació o conversa publica.
 • No tinguis la mateixa contrasenya per accedir a diferents sistemes o serveis. Si un servei queda compromès, en cas de fer servir la mateixa contrasenya, en quedarien també els altres.
 • No guardis la contrasenya en el navegador.

 • Fes servir un mínim de 8 caràcters per generar la contrasenya , com més llarga és la contrasenya, més difícil és d’esbrinar.
 • Fes servir caràcters numèrics, lletres i caràcters especials, combina lletres minúscules amb majúscules.
 • Canvia la contrasenya regularment i no generis seqüències de canvi. Per exemple, no passis de es?uNy01 a es?uNy02. No facis servir tampoc paraules seguides de l’any actual, com ara es/JuNY2018.
 • Tria una contrasenya que recordis fàcilment. És molt recomanable que es pugui escriure ràpidament, sense que calgui veure el teclat.
 • No posis el nom o el teu compte d'usuari ni qualsevol altra informació personal fàcil de conèixer com ara aniversaris o el nom dels fills o cònjuges.
 • No facis servir informació fàcilment deduïble com ara sobrenoms, el nom de l’actor o del personatge de ficció preferit, etc.
 • No utilitzis una sèrie de lletres adjacents al teclat (qwerty) ni seguint un ordre alfabètic o numèric (abcdf, 12345, 98765...) ni repeteixes els mateixos caràcters (111222333).
 • No utilitzis paraules extretes d’un diccionari, amb independència de l’idioma.
 • Canvia les contrasenyes que vinguin per defecte per desenvolupadors/fabricants, etc.

 • Per construir una contrasenya robusta pots utilitzar acrònims, per exemple, d’alguna frase fàcil de recordar: "M'agrada viatjar en tren però no en avió". Això donaria maveTpneA, que inclou majúscules i minúscules. A continuació afegeix xifres i caràcters especials, la contrasenya quedaria així mave2Tpne6A+
 • Pots generar i aplicar un algoritme on combinis informació coneguda per tu, per exemple: agafa les últimes 3 xifres del mòbil (344), suma-li una constant que pot ser el teu número favorit (2), afegeix-li la primera síl·laba del nom de 3 cosins teus (Marc, Albert i Paula), la primera en majúscula i la segona no i després inclou un símbol. Quedaria així: 566MaAlPa!