Com protegim els sistemes d'informació UB

 

La Universitat proporciona sistemes d'autenticació robustos amb les pertinents polítiques de credencials, adequades al nivell de criticitat de les dades accedides, d'aquesta manera es garanteix la privacitat i la seguretat en l'accés a la informació.

La Universitat de Barcelona proveeix  a la majoria de les seves webs del protocol segur  HTTPS mitjançant un certificat de seguretat SSL, per tal les comunicacions siguin segures i privades entre els navegadors i els servidors UB.

La UB disposa de llicència corporativa de l’ antivirus: “Endpoint Security and Control” de l’empresa SOPHOS. Aquesta solució proporciona protecció en temps real per prevenir riscos d’infeccions, contenir les infeccions i evitar-ne la propagació.

La xarxa universitària està protegida amb tallafocs i sistemes que detecten intrussions. Aquests dispositius afegeixen una capa més de seguretat a la xarxa i són capaços d'alertar i/o aturar les amenaces detectades conegudes i fins i tot desconegudes potencialment perilloses.

 

Del total de correus que rep la Universitat de Barcelona,  aproximadament entre un 85-95% de correus contenent  spam i/o  són maliciosos.  

El servei de neteja de la Universitat de Barcelona ens lliura de tot aquest correu que d'altra manera es rebria a les bústies corporatives.