Antivirus (SOPHOS)

La UB disposa de llicència corporativa de l’ antivirus: “Endpoint Security and Control” de l’empresa SOPHOS.

Sophos antivirus és una solució de seguretat multi-plataforma. Proporciona protecció en temps real per prevenir riscos d’infeccions i evitar la propagació.

► Apren com instal·lar-lo a casa, preguntes freqüents o altres utilitats en línia