Entidades colaboradoras

  • Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona
  • Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona
  • Institut de Recerca i Innovació Educativa, Illes Balears
  • Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca
  • Instituto Interuniversitario Andaluz de Investigación Educativa, Universidad de Sevilla-Granada
  • Instituto de Ciencias da Educación, Universidade do Santiago de Compostela
  • Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona
  • Instituto de Investigación e Innovación Educativa, Universidad de Oviedo

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació