Javaoptics
Català Castellano English   
JOptics Curs d'Òptica
JOptics
 
Per més informació:

Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica
Departament de Física Aplicada i Òptica
Universitat de Barcelona

Martí i Franquès 1
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 11 43
Fax: 93 403 92 19

E-mail: optics (at) ub.edu

 

www.ub.edu
 

Breu descripció del curs

JOptics és un conjunt de recursos docents dirigits a l’aprenentatge de l’òptica física en l’àmbit universitari en el marc dels ensenyaments de Física o la titulació en Òptica i Optometria. Una part d’aquests materials pot ser utilitzada per estudiants i professorat de batxillerat per il·lustrar i ampliar diversos aspectes del currículum de física d’aquest nivell educatiu. Els recursos del curs poden ser utilitzats com un material de reforç en un curs presencial ordinari i com l’eina bàsica de treball en un curs semipresencial a través d’Internet.

El curs ha estat elaborat pels integrants del Grup d’Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica. Aquest grup va ser reconegut per la Universitat de Barcelona com a grup d’innovació l’any 2000. El projecte ha estat cofinançat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya, DOGC-3453 i 2003MQD-00138) i per la Universitat de Barcelona, a través del Programa de millora i innovació docent (Projecte 11/III/MM-Eva/34/CARN).

JOptics Curs d’Òptica va obtenir el primer premi del concurs Física+Matemàtiques en Acció, en la modalitat de Materials Didàctics Informàtics de Física, atorgat per la Real Sociedad Española de Física i la Real Sociedad Matemática Española, el setembre del 2003, amb motiu de la Setmana Europea de la Ciència i Tecnologia 2003..

Tot el material del curs és propietat de la Universitat de Barcelona, que es reserva alguns dels drets. No obstant això, l’accés al curs i la utilització dels seus recursos per a l’estudi personal és lliure.