Javaoptics
Català Castellano English   
JOptics Curs d'Òptica
JOptics
 
Per més informació:

Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica
Departament de Física Aplicada i Òptica
Universitat de Barcelona

Martí i Franquès 1
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 11 43
Fax: 93 403 92 19

E-mail: optics (at) ub.edu

Darrera actualització: Setembre de 2010

www.ub.edu
 

JOptics Curs d'Òptica

JOptics és un conjunt de recursos docents dirigits a l’aprenentatge de l’òptica física en l’àmbit universitari en el marc dels ensenyaments de Física o la titulació en Òptica i Optometria. Una part d’aquests materials pot ser utilitzada per estudiants i professorat de batxillerat per il·lustrar i ampliar diversos aspectes del currículum de física d’aquest nivell educatiu. Els recursos del curs poden ser utilitzats com un material de reforç en un curs presencial ordinari i com l’eina bàsica de treball en un curs semipresencial a través d’Internet.

JOptics ha estat recientement guardonat amb el premi MERLOT Classics Awards 2010 a l'apartat de Física

Nou programa: Pinces Òptiques.

tweezersIcon ¿Pot un làser altament focalitzat atrapar una petita esfera dielèctrica? Aquest programa mostra com funcionen les pinces òptiques; permet modificar els paràmetres experimentals de manera que es poden estudiar com canvien les característiques de la trampa.

Polsar la imatge per descarregar el programa
Aquí per accedir a la documentació (en anglès)
Aquí per accedir al codi (Google Code)

 

Com descarregar i executar les aplicacions

Hi ha tres maneres de descarregar i executar els programes:

  1. Executar els applets en el navegador. Atenció: en tancar el navegador, l'aplicació desapareixerà. 
  2. Descarregar l'aplicació permanentment en el vostre ordinador. S'utilitza Java Web Start. Podreu fer servir l'applet fins i tot quan no esteu connectats a Internet 
  3. Descarregar Launcher. Launcher és un programa escrit en Java que forma part la llibreria OSP i que s'utilitza per descarregar diverses aplicacions d'una sola vegada. Si escolliu aquesta opció us descarregareu un únic arxiu executable d'extensió '.jar' que inclou totes les simulacions Javaoptics disponibles

Executar els applets al navegador

Feu clic a les icones per executar l'applet en una finestra del navegador.

Traçat de raigs Traçat de raigs Model de l'ull Model de l'ull Dispersió de la llum Dispersió de la llum
Fibres Òptiques Fibres Òptiques Polarització de la llum i lleis de Fresnel Polarització de la llum i lleis de Fresnel Colorimetria Colorimetria
Experiment de Young Experiment de Young Interferències amb ones múltiples Interferències amb ones múltiples Interferòmetre de Fabry-Perot Interferòmetre de Fabry-Perot
Interferòmetre de Michelson Interferòmetre de Michelson Difracció de Fresnel i Fraunhofer Difracció de Fresnel i Fraunhofer Òptica de Fourier Òptica de Fourier

Instal·lació dels programes a l'ordinador.

Traçat de raigs Traçat de raigs
Aquest aplicació permet estudiar el comportament de sistemes òptics, com lents, projectors, telescopis, etc. Això inclou tant el càlcul de les seves característiques (punts cardinals) com la formació d’imatges, sigui amb les aproximacions de l’òptica paraxial o amb fórmules exactes. Això permet visualitzar i analitzar les aberracions òptiques del sistema.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Model de l'ull Model de l'ull

Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Documentació no disponible
Dispersió de la llum Dispersió de la llum
En aquesta aplicació es mostren els fenòmens de dispersió cromàtica de la llum. En primer lloc es presenta la dispersió de la llum en travessar un prisma. També es mostra el fenomen dels arcs de Sant Martí com a exemple de dispersió de la llum.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Fibres Òptiques Fibres Òptiques

Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Documentació no disponible
Polarització de la llum i lleis de Fresnel Polarització de la llum i lleis de Fresnel
En aquesta aplicació s’estudia la polarització de la llum i els canvis que pateix en la seva reflexió i refracció en medis isòtrops. Es mostra com aconseguir els diferents estats de polarització de la llum a partir de la superposició de dues ones planes i s’estudien els coeficients de Fresnel quan una ona incideix sobre la superfície de separació de dos medis, siguin dielèctrics o conductors.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Experiment de Young Experiment de Young
En aquesta aplicació s’estudien les interferències de Young que resulten de la interacció d’un cert nombre d’ones. La utilització d’una font extensa o de dues fonts puntuals separades entre si permet estudiar també el fenomen de coherència espaial.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Interferències amb ones múltiples Interferències amb ones múltiples
En aquesta aplicació s’estudien les interferències en làmines planoparel·leles. El programa permet estudiar l’evolució dels factors de reflexió i transmissió quan es varia l’índex de refracció i l’absorció de la làmina i del substrat. Aquests poden ser constants o dependre de la longitud d’ona de la llum.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Interferòmetre de Fabry-Perot Interferòmetre de Fabry-Perot
Aquesta aplicació permet estudiar els factors que intervenen en un experiment amb un interferòmetre de Fabry-Perot. Es pot visualitzar el resultat de les interferències amb ones múltiples que es produeixen a l’interferòmetre quan s’il·lumina amb una font extensa amb dues longituds d’ona molt properes i així trobar el poder resolutiu en diferents condicions. Es pot investigar, a més, la influència del coeficient de reflexió de les cares internes de l’interferòmetre en la visibilitat de les franges d’interferència i en el poder resolutiu.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Interferòmetre de Michelson Interferòmetre de Michelson
Aquest aplicació permet estudiar l’interferòmetre de Michelson i veure l’evolució dels anells quan es varien els paràmetres del sistema. També s’analitza el cas de font puntual, corresponent a l’interferòmetre de Twyman.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Difracció de Fresnel i Fraunhofer Difracció de Fresnel i Fraunhofer
Aquesta aplicació permet veure les figures de difracció de Fresnel i Fraunhofer. El programa incorpora alguns objectes per defecte com el rectangle, l’escletxa i el cercle, als quals es poden canviar les característiques geomètriques.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Òptica de Fourier Òptica de Fourier
En aquest programa es poden realitzar diferents operacions de processament d’imatges en el camp de l’òptica de Fourier. Es poden calcular i visualitzar la transformada de Fourier d’un objecte i la convolució entre dues imatges. També es poden simular el correlador de Vander Lugt (filtre adaptat, de fase i invers) i el correlador de transformades conjuntes (espectre de potència lineal i binari).
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació
Colorimetria Colorimetria
Aquesta aplicació permet estudiar els colors i els seus paràmetres característics, com la longitud d’ona dominant i la puresa, i les coordenades en el sistema de representació XYZ o CIE. Es poden obtenir diferents colors per barreja substractiva o additiva. També s’estudia com varia el color d’un filtre depenent de l’il·luminant utilitzat.
Polsar la imatge per descarregar i executar el programa
Polsar aquí per accedir a la documentació

Descarregar totes les simulacions fent servir OSP Launcher

Feu clic a la imatge per descarregar l'arxiu ub_optics.jar i escolliu l'opció 'Desar'. Guardeu l'arxiu al disc dur i executeu-lo com si fos un programa (feu doble-clic sobre la icona). Recordeu que cal tenir instal·lada una màquina virtual Java actualitzada per a que tot funcioni correctament.

Inicia Launcher