Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Grau en Medicina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
Índex
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris i grups
Coordinadors i Tutors
Plans docents
Avaluacions
Trasllat
Reconeixement de crèdits
Espai per al professorat
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 
Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 93
Obligatòria (OB) 243
Optativa (OT) 18
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 360

1r Curs

 

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Codi Matèria
(crèdits matèria)

 

Introducció a la Salut, Antropologia, Demografia. Història de la Medicina

1er

5

OB

210713 (5)

 

Bioquímica Bàsica

1er

6

FB

210708 (18)

 

Biologia Cel.lular

1er

6

FB

210706 (12)

 

Biofísica Mèdica General

1er

6

FB

210707 (9)

 

Bioestadística Bàsica, Epidemiologia i Introducció a la Recerca

1er

6

FB

210709 (7)

 

Anatomia Funcional i Embriologia de l’Aparell Locomotor

2on

12

FB

210710 (24)

 

Biologia Mol.lecular

2on

6

FB

210708 (18)

 

Histologia Humana

2on

4

OB

210714 (10)

 

Biologia Cel.lular i del Desenvolupament

2on

6

FB

210706 (12)

 

Optatives

2on

3

OT

210725 (18)

TOTAL CRÈDITS CURS

 

60

FB:48 +
OB:9 +
OT:3

 

2n Curs

 

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Codi Matèria
(crèdits matèria)

 

Anatomia i Embriologia d’Òrgans i Sistemes

1er

12

FB

210710 (24)

 

Organografia Microscòpia Humana

1er

6

OB

210714 (10)

 

Fisiologia Mèdica I

1er

9

FB

210711 (18)

 

Optatives

1er

3

OT

210725 (18)

 

Fisiologia Mèdica II

2on

9

FB

210711 (18)

 

Psicologia Mèdica

2on

6

FB

210712 (6)

 

Bioquímica i Biofísica de Sistemes
(assignatura que comparteix crèdits en dues matèries):
210707: 3 crèdits de l’assignatura
210708: 6 crèdits de l’assignatura

2on

9

FB

210707 (9)/ 210708 (18)

 

Immunologia Mèdica

2on

6

OB

210716 (28)

TOTAL CRÈDITS CURS

 

60

FB:45 +
OB:12 +
OT:3

 

3r Curs

 

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Codi Matèria
 (crèdits matèria)

 

Anatomia Patològica General

1er

6

OB

210715 (30)

 

Genètica Mèdica

1er

6

OB

210715 (30)

 

Farmacologia General

1er

6

OB

210715 (30)

 

Microbiologia Mèdica

1er

6

OB

210715 (30)

 

Semiologia General i Propedèutica Clínica. Ètica Mèdica

2on

16

OB

210716 (28)

 

Fonaments de Cirurgia, Anestesiologia i Reanimació

2on

6

OB

210716 (28)

 

Radiologia i Medicina Física General

2on

6

OB

210715 (30)

 

Optatives

1er/2on

8

OT

210725 (18)

TOTAL CRÈDITS CURS

 

60

OB:52 +
OT:8

 

4rt Curs

 

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Codi Matèria
(crèdits matèria)

 

Malalties de l’Aparell Respiratori

1er

9

OB

210717 (60)

 

Malalties del Sistema Endocrí i Nutrició

1er

6

OB

210717 (60)

 

Malalties de l’Aparell Cardiocirculatori

1er

9

OB

210717 (60)

 

Otorinolaringologia

1er

5

OB

210719 (15)

 

Malalties de l’Aparell Digestiu

2on

9

OB

210717 (60)

 

Malalties de la Sang

2on

5

OB

210722 (11)

 

Malalties del Sistema Nerviós

2on

9

OB

210718 (15)

 

Psiquiatria

2on

6

OB

210718 (15)

 

Optatives

2on

2

OT

210725 (18)

TOTAL CRÈDITS CURS

 

60

OB:58 +
OT:2

 

5è Curs

 

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Codi Matèria
(crèdits matèria)

 

Ortopèdia i Reumatologia

1er

9

OB

210717 (60)

 

Malalties del Sistema Renal i Aparell Genital Masculí

1er

9

OB

210717 (60)

 

Dermatologia

1er

5

OB

210719 (15)

 

Oftalmologia

1er

5

OB

210719 (15)

 

Optatives

1er

2

OT

210725 (18)

 

Oncologia Mèdica i Radioteràpica

1er

6

OB

210722 (11)

 

Medicina Legal i Laboral. Toxicologia

1er

5

OB

210723 (5)

 

Medicina Preventiva, Salut Pública i Estadística Aplicada
(assignatura que comparteix crèdits en dues matèries):
Matèria FB 210709: 1 crèdit de l’assignatura
Matèria OB 210720: 8 crèdits de l’assignatura

2on

9

FB
OB

210709 (7)
210720 (24)

 

Malalties Infeccioses

2on

9

OB

210717 (60)

TOTAL CRÈDITS CURS

 

59

OB:57 +
FB:1 +
OT:2

 

6è Curs

 

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Codi Matèria
(crèdits matèria)

 

Pediatria

1er

15

OB

210721 (27)

 

Farmacologia Clínica

1er

4

OB

210720 (24)

 

Obstetrícia i Ginecologia

2on

12

OB

210721 (27)

 

Pràctiques Tutelades. Medicina Familiar i Comunitària

2on

12

OB

210720 (24)

 

Pràctiques Tutelades. Estada Clínica Hospitalària

2on

12

OB

210724 (12)

 

Treball Fi de Grau

2on

6

TR

211194 (6)

TOTAL CRÈDITS CURS

 

61

OB:54 +
TR:6

 


Número de crèdits optatius totals a superar per l’estudiant

18 CRÈDITS

Forma d’assolir l’optativitat vinculada al grau (marqueu l’opció que es correspon al vostre títol)

X

Opció 1: Superant qualsevol assignatura optativa ofertada pel títol de grau
Reconeixement Acadèmic (màxim 6 crèdits)

 

 

 

 

REQUISITS ENTRE ASSIGNATURES  

Per matricular l’assignatura o assignatures

Cal tenir superats XX crèdits d’entre un grup d’assignatures

 

Denominació

Curs i semestre

Codi

Denominació

Curs i semestre

 

 

Assignatures a partir del 7è semestre (4art. curs)

 

 

Haver superat 151 crèdits dels 166 crèdits de FB/OB dels tres primers cursos

 

 

Pràctiques Tutelades. Medicina Familiar i Comunitària

6è / 2on

 

Haver superat 290 crèdits (FB/OB/OPT) dels 360 crèdits totals de la titulació

 

 

Pràctiques Tutelades. Estada Clínica Hospitalària

6è / 2on

 

Haver superat 290 crèdits (FB/OB/OPT) dels 360 crèdits totals de la titulació

 

 

Treball Fi de Grau

6è / 2on

 

Haver superat 290 crèdits (FB/OB/OPT) dels 360 crèdits totals de la titulació

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina
Última actualització o validació:17.05.2018