Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Medicina) Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Grau en Medicina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
Índex
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris i grups
Coordinadors i Tutors
Plans docents
Avaluacions
Trasllat
Reconeixement de crèdits
Espai per al professorat
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Informació de matrícula curs 2019-20

 

Matrícula :

  • Es realitzarà per ordre de la qualificació d'admissió a l'ensenyament
  • És important que consulteu la documentació necessària per a la matrícula
  • Llistat d'assignatures optatives (podeu triar qualsevol assignatura optativa independentment del campus escollit del curs corresponent)
IMPORTANT: el fet de no presentar‐se a l'hora indicada, implicarà la renúncia a l'elecció de grup. El fet de no matricular-se en la data corresponent suposa la RENÚNCIA de l’adjudicació de la plaça. Si no podeu venir personalment pot venir una altra persona amb una autorització per escrit i fotocòpia dels DNI d’ambdues.
 
Alumnat 1r curs Nou ingrés: juliol ( Admesos en primera preferència)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

       
Clínic Grups A1 i A2

15 de juliol de 2019 a les 09:00 hores

Aula Magna. Facultat de Medicina

consulteu llistat

Bellvitge Grup B0

15 de juliol de 2019 a les 09:00 hores

Aula d'Informàtica. Aulari Bellvitge

consulteu llistat

 

Incidències

18 de juliol de 2019

Finestreta de la Secretaria del campus de Bellvitge a les 10:00 hores

Llistat Bellvitge
Aula d'Informàtica. Campus Clínic a les 10:00 hores Llistat Clínic
 
Alumnat 1r curs Nou ingrés: juliol (2a assignació)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula :

 

 

 

Grups A1 i A2

29 de juliol de 2019

Aula Magna. Campus Clínic a les 11:00 hores

 

consulteu llistat

       
Grup B0

29 de juliol de 2019

Aula d'Informàtica. Aulari Bellvitge . A les 11:00 hores

consulteu llistat
       

Reclamacions i 1a. reassignació

5 de setembre de 2019

Campus Clínic: Veure llistat
Campus Bellvitge: Finestreta de la Secretaria a les 9:30 hores


llistat

2a reassignació de juny 16 de setembre de 2019 a las 10 hores Campus Clínic: Veure llistat
Campus Bellvitge: Finestreta de la Secretaria

llistat

3a reassignació de juny 20 de setembre de 2019 a las 10 hores Campus Clínic: Veure llistat
Campus Bellvitge: Finestreta de la Secretaria
llistat
 
Alumnat 1r curs Nou ingrés: setembre

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula :

 

 

 

4a reassignació de juny 3 d'octubre de 2019 a les 10:00 hores

Campus Clínic: Finestreta de la Secretaria
Campus Bellvitge: Finestreta de la Secretaria

 
3 d'octubre de 2019 a les 10:00 hores

Campus Clínic: Finestreta de la Secretaria

consulteu llistat
Campus Bellvitge: Aula d'Informàtica. Aulari Bellvitge. consulteu llistat
 
 

Alumnat 2on a 6è curs : setembre (CLÍNIC)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula :

 

Tots els grups

4 de setembre de 2019

•  Des de qualsevol ordinador amb accés a Internet (horari ininterromput des de les 9:00:00 fins les 23:59:59)


 
 
Alumnat 2on a 6è curs: setembre (BELLVITGE)
 

Matrícula :

 

Tots els grups

4 de setembre de 2018

 

•  Des de qualsevol ordinador amb accés a Internet (horari ininterromput des de les 9:00:00 fins les 23:59:59)

consulteu llistat
•  o Aules d'Informàtica de l'Aulari del Campus de Bellvitge ()
 
 
Alumnat d'intercanvi ERASMUS i SICUE que vénen de fora
 
Matrícula: Segons l'horari de l'Oficina Erasmus del mes de setembre El becari de l'Oficina Erasmus els atendrà i les matrícules s'introduiran de forma interna a la Secretaria de la Facultat  
 
Alumnat de trasllat i reingrés, convalidació, adaptació i altres incidències
 

Matrícula :

16 de setembre de 2019 de 09:30 a 13:30h

Directament a la finestreta de la Secretaria del campus assignat

 

 
Modificacions de matrícula
 
 

(termini establert pel centre)

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

 

Convocatòria extraordinària fi de carrera (CONVOCATÒRIA DE FEBRER) CLÍNIC
 

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer

15 de novembre de 2019

Finestreta de la Secretaria de la Facultat de medicina – c/ Casanova, 143

dilluns a dijous: de 09:30 a 13:30h i de 16:00 a 18:00h; divendres: de 09:30 a 13:30h
 

Convocatòria extraordinària fi de carrera (CONVOCATÒRIA DE JUNY) CLINIC

Sol·licitud convocatòria extraordinària de juny

13 de març de 2020


Finestreta de la Secretaria de la Facultat – c/ Casanova, 143

de 09:30 a 13:30h i de 16:00 a 18:00h
Convocatòria extraordinària fi de carrera BELLVITGE
 

Sol·licitud convocatòria extraordinària

13, 14 i 15 de novembre de 2019

Finestreta de la Secretaria de Bellvitge- c/ Feixa LLarga s/n 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

matins: de 09:30 a 13:30h de dilluns a divendres
tardes: de 15:30 a 17:30h dimarts i dijous

 
ACTE DE BENVINGUDA NOUS ALUMNES CAMPUS CLÍNIC: a determinar
ACTE DE BENVINGUDA NOUS ALUMNES CAMPUS BELLVITGE: a determinar

Documentació per a la matrícula :

Beques i ajuts

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina
Última actualització o validació:17.07.2019