2a Escola d’Estiu d’Estudis Mediterranis. “Les ciutats i els seus recursos. Agents i espais de la política i de l'economia (segles XIV-XVII)”, Universitat de Barcelona.


L’objectiu principal d’aquest curs d’estiu és oferir una mirada a la història política i econòmica de les ciutats del Mediterrani al llarg d’una cronologia àmplia, per evidenciar elements de continuïtat i ruptura entre la baixa edat mitjana i la primera edat moderna. El públic de referència són estudiants de grau, màster i doctorat, sense excloure un públic més ampli interessat a aquests temes. Les classes estaran organitzades al voltant de cinc temes principals: la xarxa dels consolats, la diplomàcia urbana, els agents comercials, la resposta a les catàstrofes i el patrimoni arquitectònic i documental relacionat a la història política i econòmica de les ciutats.

 Les classes, en format híbrid, seran impartides per docents i investigadors de diverses universitats i centres de recerca d’Espanya, Itàlia i França, i acompanyades per visites a alguns espais emblemàtics de la història de Barcelona. A més, per tal d’oferir als nous investigadors l’oportunitat de presentar i debatre les seves recerques, cada dia hi haurà una sessió dedicada a tesis doctorals en curs o recentment acabades.

INSCRIPCIONS (obertes fins l'inici del curs):

https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=2a28ba66bf4681e03983