Notícies

Summer School 2022: Les ciutats i els seus recursos. Agents i espais de la política i de l'economia (segles XIV-XVII)

2a Escola d’Estiu d’Estudis Mediterranis. “Les ciutats i els seus recursos. Agents i espais de la política i de l'economia (segles XIV-XVII)”, Universitat de Barcelona.


L’objectiu principal d’aquest curs d’estiu és oferir una mirada a la història política i econòmica de les ciutats del Mediterrani al llarg d’una cronologia àmplia, per evidenciar elements de continuïtat i ruptura entre la baixa edat mitjana i la primera edat moderna. El públic de referència són estudiants de grau, màster i doctorat, sense excloure un públic més ampli interessat a aquests temes. Les classes estaran organitzades al voltant de cinc temes principals: la xarxa dels consolats, la diplomàcia urbana, els agents comercials, la resposta a les catàstrofes i el patrimoni arquitectònic i documental relacionat a la història política i econòmica de les ciutats.

 Les classes, en format híbrid, seran impartides per docents i investigadors de diverses universitats i centres de recerca d’Espanya, Itàlia i França, i acompanyades per visites a alguns espais emblemàtics de la història de Barcelona. A més, per tal d’oferir als nous investigadors l’oportunitat de presentar i debatre les seves recerques, cada dia hi haurà una sessió dedicada a tesis doctorals en curs o recentment acabades.

INSCRIPCIONS (obertes fins l'inici del curs):

https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=2a28ba66bf4681e03983

 

 

Participació de la Secció en l'acte institucional del 25N de la UdG

Aquest 25 de novembre les professores de la Secció d'Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica Mariela Fargas i Mireia Comas participaran en els actes del Dia Internacional contra la Violència de Gènere a la UdG. Aquí teniu el programa:

Projecte INTERREG POCTEFA CATCAR EFA296/19

 

 

PROJECTE INTERREG POCTEFA CATCAR EFA296/19

 

Durada: 30 mesos, del 02/12/2019 al 31/05/2022

CATCAR: Patrimoni Digital al servei de la Innovació Social és un projecte de cooperació transfronterera en l'àmbit del patrimoni immaterial. Té per objectiu fer accessible a la societat el món carolingi (segles VIII-X) a través de les noves tecnologies: continguts multimèdia, cartografia digital, eines de gamificació i altres productes de realitat augmentada. Aquest període històric va prefigurar la construcció de l'actual Unió Europea.

Catalunya compta amb un dels fons documentals més rics d'Europa per a aquest període. CATCAR crearà una plataforma virtual d'accés obert i altres productes de innovació digital que recrearan la societat i el paisatge de la Catalunya carolíngia.

Els objectius de CATCAR són:

- Conservar en format digital la documentació carolíngia, un patrimoni immaterial imprescindible per conèixer l'origen de l'actual Catalunya i la construcció d'Europa Occidental.

- Traslladar la documentació a suports tangibles, didàctics i lúdics, que facin de la història, i en concret de l'època carolíngia, un espai atractiu i accessible per a l'ensenyament i una forma alternativa d'oci cultural.

- Posar tota aquesta documentació a l'abast de qualsevol persona interessada en aquest període històric.

- Utilitzar aquesta documentació, fins ara restringida, per ampliar els estudis d'antropologia, geografia, economia, estadística i altres disciplines socials. Els resultats d'aquest treball seran extensibles a problemes i reptes actuals com el canvi climàtic, l'aparició i desaparició de cultures, la mobilitat social o els accidents geo-meteorològics, temes d’especial interès per als implicats en la planificació del territori.

- Promoure i desenvolupar vincles i sinergies entre els sectors públic i privat, centres de recerca, centres professionals i tallers de creació digital per tal de facilitar la transferència de coneixement.

 

CATCAR: Patrimoni digital al servei de la innovació social

Aquest projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament

Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de POCTEFA és enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor d'un desenvolupament territorial sostenible. www.poctefa.eu

Contacte a la UB: Ignasi J. Baiges, Mireia Comas, Daniel Piñol.