Aquest curs 2023-2024 la Secció d'Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica de la UB ofereix un curs BIP (Blended Intensive Programme) que es pot matricular a través del Grau d'Història.

Aquest 1 de setembre hi haurà una sessió informativa online. Més informació, en aquest cartell (enllaç).