27 i 28 d'octubre de 2020

Jornada científica, acompanyada d'Exposició, que significa un avenç en les investigacions sobre el fons del CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, amb l'objectiu de desvetllar les possibilitats d'estudis històrics que donin visibilitat a les dones, projectar un pla didàctic que fomenti una memòria igualitària i difondre el fons des de la perspectiva de gènere.

 

Accés a les sessions:

Dia 27
https://eu.bbcollab.com/guest/e3659d640f914aeb94fc84a888736d05

Dia 28
https://eu.bbcollab.com/guest/1cf12fc5421e4b93a5c8646fb5aa096e

 

Programa:

https://crai.ub.edu/sites/default/files/imatges/Noticies/perspectivadegenere_programa.pdf