Descripció del curs

L’alumnat adquirirà, a través de diferents metodologies, els coneixements i les habilitats necessàries de la mentoria i el coaching per ser competent en l’art d’acompanyar a persones en processos de creixement.

El Postgrau està dirigit a persones que tinguin titulació superior (Diplomatura, Llicenciatura, Grau…) i està especialment indicat a docents d’ensenyament infantil, primària, secundària i universitària, professionals de la salut, responsables d’equips directius, professionals que acompanyen a famílies, formadors que treballin en l’entorn educatiu, educadors en espai d’oci, psicòlegs, pedagogs , educadors socials o pares implicats a l’educació.

La metodologia de la formació és diversa, des de classes exponencials, passant per anàlisis de casos, dinàmiques de grups, experimentació pràctica o espais vivencials entre uns altres. A més, també hi haurà tutoria grupal i individual on es treballarà l’acompanyament de l’alumnat mitjançant el coaching educatiu. A més, l’estudiant disposarà d’una aula virtual, on podrà accedir als materials docents i complementar la seva formació amb les diferents activitats virtuals.

El Postgrau tindrà un nombre màxim d’alumnes de 22 persones.

Continguts

Per poder aconseguir els objectius marcats s’ha pensat en una sèrie de continguts, distribuïts en quatre mòduls teòric-pràctics diferents. El postgrau finalitza amb un cinquè mòdul denominat Prácticum dissenyat amb un doble objectiu: potenciar la reflexió-acció i aplicar en la pràctica els continguts del curs.

Els mòduls temàtics són aquests:

MÒDUL 1:   TREBALL PERSONAL I PROFESSIONAL

6 crèdits

“No puc fer créixer ningú si no sé créixer jo mateix”

Aquest mòdul és transversal a tota la formació i vol generar un procés de creixement personal i professional a través de la vivenciació d’un procés d’acompanyament

MÒDUL 2:    FONAMENTS  BÀSICS

6 crèdits

Aquest mòdul vol aportar les bases teòriques i pràctiques per portar a terme un acompanyament en mentoria o coaching.

Continguts:
 • La construcció i desenvolupament de la persona.
 • Mindfulness.
 • Model sistèmic-relacional
 • Fonaments de neurociència
 • Vinculació
 • Resiliència
 • Lideratge i organitzacions
 • Mentoria:
  • Definició i concepte
  • Metodologia
 • Coaching educatiu:
  • Definició i concepte
  • Metodologia
 • Àmbits d’intervenció

MÒDUL 3:    METODOLOGIA

6 crèdits

Aquest mòdul vol aportar els continguts i les habilitats del coaching i la mentoria en educació.  Persegueix portar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits prèviament.

Continguts:
 • Metodologia en el coaching
 • Metodologia en la mentoria

El curs contempla, de forma troncal, sessions d’intervisió de casos, així com portar casos per treballar en directe , que permetran aplicar els coneixements adquirits durant el curs.

MÒDUL 4:   ÀMBITS

4 crèdits

“Les eines de la mentoria i el coaching s’apliquen de forma diferent, en funció del col·lectiu al que van adreçades”.

Aquest mòdul vol aportar les bases per comprendre la intervenció en els diferents àmbits educatius i desenvolupar les habilitats per treballar des del coaching educatiu o la mentoria.

Continguts:
 • Coaching per a docents
 • Coaching per a equips directius
 • Coaching per a alumnes
 • Coaching per a famílies

MÒDUL 5:   PRÀCTICUM

8 crèdits

El pràcticum consta de la realització de  tres treballs, aquests són:

 • Llibre de bitàcola:
  S’ha d’elaborar una carpeta docent o portafolis individual, on es recolliran els continguts treballats i les reflexions que es creguin pertinents. Aquesta carpeta té com objectiu possibilitar un treball col·laboratiu i és una bona eina per la reflexió-acció.
 • Procés de coaching:
  Al llarg del procés de formació s’haurà de dur a terme un procés de coaching amb un coachee.
 • Creació i posta en pràctica d’un projecte de Coaching:
  Aquest treball té per objectiu integrar tots els continguts aportats al llarg del curs, creant i portant a terme un projecte de coaching i/o de mentoria en educació.
  Al final del curs s’haurà de fer una breu presentació del projecte en un acte públic.

Temporalització

El curs està organitzat en un programa que es desenvoluparà en 750 hores de formació per donar resposta als 30 crèdits ECTS, les quals estan estructurades de la següent forma:

 • 200 hores de treball presencial
 • 150 hores de treball dirigit
 • 400 hores de treball personal

Les classes presencials estaran configurades de la següent forma:

 • Formació en 10 setmanes al llarg del curs, sent l’horari els dijous de 17.30 h. a 21.30 h.
 • Dues estades residencials de finalització de setmana fora de Barcelona (una a principi de curs i una altra al final).

Es destinaran 10 hores de tutories personalitzades, presencials i / o virtuals, per a cada estudiant al llarg del curs amb la finalitat d’acompanyar a l’alumne en el seu procés de treball personal i construcció de projecte final.

Lloc de realització

Campus Mundet. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Barcelona (metro Mundet).

Les estades residencials es realitzaran fora de Barcelona.

Dates

D’octubre de 2019 a setembre de 2020.

Preu

2.300 €

A aquest preu se li afegiran 70 € en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge.

Les estades residencials s’abonaran a part.

Idioma

En català o castellà (en funció de la llengua de comprensió dels estudiants).