6. FILTRACIÓ > 6.3. seguretat i residus
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
6.1 Filtració per gravetat
6.2 Filtració al buit
6.3 Seguretat i residus
tancar

Eliminació de residus: un cop recuperat el sòlid, el paper utilitzat per filtrar haurà d’anar al recipient de sòlids contaminats, i el líquid al bidó corresponent al dissolvent (aquoses àcides, aquoses bàsiques, orgàniques clorades, orgàniques no clorades)

 

 

 

 

 

 

 

A A A