Cabecera
SULFOBORAL
Informació
Número: 
7895
Data: 
No consta. (Segons l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:5686) fou registrat el 20-04-1926).
Registrat a: 
No consta
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Saldaña (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
(Paperet)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró amb 20 paperets
Composició: 
Perborat sosa 8 gr , sulfat de zinc 1.5 gr , sulfat aluminic pot 2.10 gr,.oli esencial qs.
Dosificació: 
Es dissol una bosseta de Sulfoboral en un o dos litres daigua tèbia per a rentats, irrigacions etc. Una o dues vegades al dia.
Indicacions: 
Antisèptic, astringent i descongestiu.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
6,30 ptes.
Timbre: 
España correos 30 cts. Gravat del perfil de Franco amb làliga i escur español.
Dades d'interès: 
Conté prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic preparador: J. Saldaña
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-