Cabecera
TANAGEL
Informació
Número: 
7.769
Data: 
26 febrer 1926
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio de F. Durban Quesada (Almeria)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró quadrada amb tapadora superior de frontissa (3,1 x 4,7 x 4,7 cm). 12 paperets.
Composició: 
Tanat de gelatina, 0,25 grs.
Dosificació: 
No descrita
Indicacions: 
Antidiarreic. Trastorns intestinals dels nens. Enteritis agudes i cròniques. Diarrees disenteriformes, etc.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
6,05 ptes.
Timbre: 
"Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts". Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. No conté prospecte. Consta a l'IAEF (1935, pàg. 622) i al DEDEF (1953-54, pàg. 1.111), i també a Fármacos (1953, pàg. 97).
Director tècnic del laboratori: 
F. Durban Quesada
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-