Cabecera
ACAMNINA
Informació
Número: 
4566
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Prodotti Brevettani Maggioni
Forma farmacèutica text: 
Injectable
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Conté 15 ampul·les de 1 1/2 cc (11,3 x 8,7 x 3 cm)
Composició: 
Vitamina neurocardíaca, formiat sòdic,
Dosificació: 
No descrita
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
8,50 ptes
Timbre: 
Conté timbres al preu.
Dades d'interès: 
Muestra gratuita. Prohibida su venta.
Director tècnic del laboratori: 
No consta
Continent: 
Regular, capsa de cartró desprecintada.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta