Cabecera
AC-SAL
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
15.547
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
I.E.T.
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (2 x 5,5 x 2 cm) amb 10 tabletes.
Composició: 
Acid Acetil Salicilic 0,50 g.; Acid Fenilcincónico, 0,20 g.; Hidròxid de Alumini, 0,25 g.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
No descrites.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
2,25 Pts.
Timbre: 
No n'hi ha.
Dades d'interès: 
Mostra gratuïta.
Director tècnic del laboratori: 
D. Bosch Barrera.
Lot: 
No consta.