Sòlida

Trobats 10 de 52 resultats
Laboratori:
No consta.
Composició:
Extracte sec de quina ( 9 cg.), extracte de llevat de cervesa ( 5 cg.), jalapina ( 4 cg.), cascarina ( 2 cg.), enteroquinasa ( 3 cg.), ferrina ( 4 cg.), ferments làctics ( 2 cg.)
Indicacions:
Anorèxia, digestions pesades, gastràlgies, dilatació de l’estòmac, vòmits, congestions del fetge, melsa i ronyons, els estats consecutius a una nutrició insuficient com la tuberculosi, el raquitisme, estrenyiment, hemorroides, erupcions de la pell, palpitacions del cor, mal de cap, preventiu de l’hemorragia cerebral, etc.Laboratori:
Laboratorios I. E. T. (Barcelona)
Composició:
Flors amapola 5g, Flors malva 5g, Flors violeta 5g, Flors borroja 5g, Fulles sen 30g, Escorça dArracián 10g, Flors sanguinaria mayor 15g, Salvia Aragón 5g, Melissa fulles 5g, Fucus vexiculosus 5g, Escorça Phytholacca decandro 10g.
Indicacions:
Tractament de lobesitat, malalties del fetge, tendència a la apoplegia, depuratiu suau (desintoxicant). Retorna laparença de la juventut, treu amb el seu ús les arrugues i taques de la pell.Laboratori:
Lever
Composició:
no trobada
Indicacions:
sabo per l´us domestic i tambe per l´higiene de la pellLaboratori:
Laboratorio Químico-Biológico Dr. S. Pagés Maruny. (Barcelona, Madrid)
Composició:
Clorur magnèsic cristal·litzat, 0,95 gr.; clorur càlcic cristal·litzat, 0,96 gr.; fosfat sosa cristal·litzat, 1 gr.; lactosa, 1gr.; citrat sosa naixent, 2,7 gr.; anhídrid carbònic lliure i combinat, 1,2 gr.; radi element, 35 x 10 9
Indicacions:
Factor profilàctic de l'arterioesclerosi (vellesa prematura) i tumors malignes (Càncer)Laboratori:
Laboratorio
Composició:
Àcid tartàric 4,50gr; sal vichy 6,20gr; benzoat litina 0,50gr per paquet
Indicacions:
Recomenat per les afeccions de l'estómac, ronyons, intestins, etc...Laboratori:
Bad Homburg v.d.H
Composició:
Petites boles toves de plàstic moldejable.
Indicacions:
Per colocar i tancar l'entrada de l'oïda, contra sorolls molestos i danyins per a gent sana o malalta, per utilizar de dia o de nit.Laboratori:
Farmácia de Ga. Guzman antigua del Dr. Greus
Composició:
No descrita (Segons Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:379) conté: MgCO3, 41.66; CaCO3, 16.66; SrCO3, 3.33; NaHCO3, 16.69; BiONO3, 16.66; Ext. Malta, 5)
Indicacions:
Per combatre dispepsies, hiperclorhidries, particularment aquelles en les que s'acompanyen les gastràlgiesLaboratori:
Laboratorio Ramón Sala (Barcelona).
Composició:
Llavors mucilaginoses de Plantago decumbens, seleccionades per un procediment especial per facilitar la sortida del mucílag.
Indicacions:
Fitoteràpia gastro-intestinal. Restrenyiment en totes les seves formes. Digestions lentes i difícils. Gastroenteritis. Diarrees. Insuficiència biliar. Malalties de la bufeta.Laboratori:
Hartmann - Barcelona
Composició:
sabo
Indicacions:
no constanLaboratori:
Laboratorio Geve Vergés & Oliveres, S.A. Tortosa
Composició:
Tul engrassat i esterilitzat a 120º.
Indicacions:
No descrites.Segons Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:524) Per evitar l'adherència del material de cura en les ferides i úlceres, cremades. Posar a sobre les ferides i posteriorment i a sobre, els apòsits de gasses, cotó etc.