Farmàcia Serra-Mandri

Trobats 10 de 1359 resultats
Laboratori:
Dausse Aine - Paris
Composició:
acid fosforic
Indicacions:
no constanLaboratori:
Merck Productos Quimico Farmaceuticos S.A.
Composició:
acid acetil sal.licilic
Indicacions:
no constanLaboratori:
Juan Martin SAF - Madrid (C. Granada 30)
Composició:
iode, tanin oficinal, iodur potasic, iodur sodic, tintura de gelsemium, tintura d´aconit, tintura de cimicifuga, carbonat monosodic, glicerina neutra,aigua destilada csp.
Indicacions:
sordera, vertigens, acufensLaboratori:
Dausse Aine - Paris
Composició:
aconitina
Indicacions:
no constanLaboratori:
F. Virgili Lopez - Barcelona ( Salmeron 78)
Composició:
camphora, balsam fioraventi, amoniac, sal.licilat de metil, esencia de trementina, alcohol 90º
Indicacions:
us externLaboratori:
Codorniu y Garriga
Composició:
no consta
Indicacions:
apositLaboratori:
Natra-Valencia
Composició:
glucosid de les fulles de Nerium Oleander en sol.lucio alcoholica
Indicacions:
insuficiencia cardiacaLaboratori:
J. de Rafael Lda. - Barcelona (València 333)
Composició:
vitamina a, vitamina b, oli de fetge de bacalla
Indicacions:
antinfeccios, antiraquiticLaboratori:
Ramon y Cajal - Madrid (Mandes 15)
Composició:
clorhidrat de tiamina, estricnina, arseniat sodic, brucina, excipient
Indicacions:
anorexia, desnutricio, anemia, neurastenia, asteniaLaboratori:
Clin & Cie - Paris
Composició:
adrenaline, acide clorhidrique, eau destillee
Indicacions:
no observadas