Programa de recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona

 Sol·licitud PROJECTES RIMDA  

 Registre obert: 

Fase 1: Registre de proposta inicial

   Calendari CAIDUB TARDOR 2024

 26 de setembre de 2024 
Data límit per registrar la proposta
definitiva (Fase 2) 
de: 

Projectes de MILLORA DOCENT (PMD)
Projectes d`INNOVACIÓ DOCENT (PID)

Nous Grups d'Innovació (GID)
+ Ampliació de projectes concedits

 

 Millora / Innovació Docent a la UB 

 +  Resolucions convocatòries RIMDA

 +  Informe RIMDA: 
     2022
     2023

 +  Accions RIMDA per Facultat

 +  Estratègies per la millora i la
     innovació en desenvolupament

 +  Projectes reconeguts (CERCADOR)

 

 Banc de recursos


Portal de Metodologies actives i TIC
 
 

Mètodes de docència mixta (RDM)

 

 Serveis UB per la docència

Creació de materials i recursos docents

Formació per a professorat universitari
Quaderns de Docència Universitària

 

 

Actualitat
RIMDA

   10/06/2024 -   Nova convocatòria DIGITALITZACIÓ-24 Oberta 
                         
[veure més]    Projectes  

   19/05/2024 -   Resolució convocatòria PRIMAVERA-24 PMD/PID 
                         
[veure més]    Projectes  

   18/03/2024 -   Convocatòria TARDOR-24 PMD/PID 
                          
[veure més]    Projectes    

   02/02/2024 -   Informe RIMDA 2023 PMD/PID 
                          
[veure més]    Projectes    

[veure totes]     

 

El Vicerectorat de Política Docent de la UB desenvolupa el Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), oferint solucions que donen resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i fomentant la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona. ​

La Universitat de Barcelona assumeix la responsabilitat del suport i l’acreditació d’un seguit  d’accions de millora, innovació o recerca en docència, impulsades per equips docents, per grups d’innovació reconeguts, o pels responsables dels centres i titulacions.

El Programa RIMDA contribueix a aquest objectiu: ​

  • promovent accions d’innovació docent enteses com un mitjà que permeti la millora de l’aprenentatge i la formació integral dels nostres estudiants
  • afavorint experiències que permetin enfocar la docència a partir de les noves necessitats d’aprenentatge d’aquests estudiants
  • orientant les accions d’innovació docent a la incorporació de millores sostenibles als plans docents de les assignatures en les que es porten a terme ​
  • afavorint la generació d’evidències que serveixin com a indicadors de qualitat de les titulacions
  • contribuint al foment de la competència innovadora en el professorat implicat mitjançant processos d’assessorament tècnic ​​
  • promovent processos de reflexió, avaluació i recerca que permetin generar nou coneixement docent, expert i contrastat ​
  • afavorint la consolidació d’aquest coneixement mitjançant actuacions de difusió i d’intercanvi d’experiències ​
  • garantint l’acreditació del professorat implicat en qualsevol de les convocatòries que impulsa el Vicerectorat de Política Docent mitjançant el propi Programa o en col·laboració amb els centres ​

Direcció RIMDA:

Núria Serrat Antolí
Adjunta del Vicerectorat de Política Docent

Suport RIMDA:

Jordi Pardo Carazo
Oficina Tècnica de Projectes i Serveis Docents

Mila Rodríguez Martínez 
Oficina Tècnica de Projectes i Serveis Docents

Sònia Argany Perelló
Becària de col·laboració amb el Programa RIMDA

Pregunteu a RIMDA:

Telèfon: 11298 (+34 686 73 50 60) 

Formulari de contacte 

Correu: rimda@ub.edu  

Whatsapp   al 686 73 50 60 en horari de matí.

Twitter @RIMDA_UB