Programa de recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona

 

 

RIMDA - Projecte institucional de foment de la qualitat docent a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Hospital Clínic
RIMDA - Projecte institucional de foment de la qualitat docent al Campus Bellvitge
 
 

RIMDA - Projecte institucional de foment de la qualitat docent a la Facultat d'Economia i Empresa
 

 

 Sol·licitud PROJECTES, AJUTS, GRUPS 
 
Convocatòria NOVEMBRE  2019

30 SETEMBRE 2019 
Data límit per:

  • Complimentar la fase 2 de les propostes
    validades en fase 1
  • Sol·licitar ajuts per difusió
  • Registrar nous grups

NOVEMBRE 2019 
 Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes
 que s'han registrat abans del 30 de setembre de 2019

   Calendari CAIDUB
 

 Innovació Docent a la UB 

 +  Resolucions convocatòries PID

 +  Innovació docent per Facultats

 +  Línies d'innovació en desenvolupament 

 +  Cercador de projectes

 

 Enllaços d'interès 

Quaderns de Docència Universitària
Formació per a professorat universitari


Portal de Metodologies actives i TIC
 
 

El Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica ha dissenyat el programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), per oferir solucions que permetin donar una resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i que fomentin la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

El projecte contempla i integra els tres eixos presents als programes més avançats en la formació del professorat universitari: la formació pedagògica i didàctica, la innovació docent i la recerca en docència universitària.

Es tracta d'elaborar i realitzar projectes conjunts d’innovació docent de manera que la seva experimentació (recerca) redundi en la formació dels docents i en la millora de la seva docència. 

En síntesi, aquest projecte integra la formació i la innovació  docent amb la recerca i documentació dels processos docents innovadors.  Plantejar la posada en pràctica de les innovacions  com un procés d'indagació i exigir la participació cooperativa dels professors en totes les fases del procés  (acció-observació-reflexió), és una estratègia que permet i promou la col·laboració entre els docents i la construcció de les competències  requerides  per a la millora de la qualitat docent.

Els elements de la línia estratègica RIMDA són:

»  Formulació de l'estratègia institucional de formació i establiment del model formatiu 

»  Funcionament coordinat (integrat) de les instàncies de formació, d’innovació i millora, de recerca i de suport a la docència 

»  Foment de la cultura pedagògica dels centres i de la qualitat docent 

»  Enfortiment de la pluralitat  didàctica i de  les singularitats docents disciplinars 

»  Enfortir les cultures docents interdisciplinars 

»  Nou impuls als grups d’innovació (GID de titulació, de centre, de campus, assessorament de procés) 

»  Noves formes de pensar les relacions entre docència i recerca 

»  Traslladar a l’aula la cultura “equip docent” 

»  Foment de la pràctica docent basada en l’evidència 

»  Augment de la participació dels centres en la determinació de l’oferta formativa 

»  Atenció prioritària a les necessitats de formació “sentides” dels centres i de les titulacions 
 

El Programa RIMDA depèn del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica  de la UB. 

Equip RIMDA:

Responsable
Delegat del rector per a la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge

Dr. José Luis Medina Moya 
Telèfon: 11192

Adjunta a la direcció del Programa

Dra. Beatriz Jarauta Borrasca

Tècnics

Amanda Marín Mayol 
Telèfon: 37181

Mila Rodríguez Martínez
Telèfon: 21044

Jordi Pardo Carazo 
Telèfon: 39955 

Pregunteu a RIMDA:

Feu servir el formulari de contacte per enviar consultes al RIMDA.