Programa de recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona

 Sol·licitud PROJECTES, AJUTS, GRUPS 

   Calendari CAIDUB 2021

Novembre 2021

Valoració CAIDUB

           - Noves propostes PID.
           - Nous grups.

Resolució: Desembre 2021

 

 Innovació Docent a la UB 

 +  Resolucions convocatòries PID

 +  Innovació docent per Facultats

 +  Línies d'innovació en desenvolupament

 +  Cercador de projectes

 

 Projectes RIMDA-Centre 

 +  Medicina - Clínic

 +  Medicina - Bellvitge

 +  Economia i Empresa

 +  Química (SharePoint)

 

 Enllaços d'interès 

Quaderns de Docència Universitària
Formació per a professorat universitari


Portal de Metodologies actives i TIC
 
 

El Vicerectorat de Política Docent de la UB desenvolupa el Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), oferint solucions que donen resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i fomentant la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

El Programa contempla i integra els tres eixos presents als programes més avançats en la formació del professorat universitari: la formació pedagògica i didàctica, la innovació docent i la recerca en docència universitària.

Es porten a terme projectes conjunts d’innovació docent en els quals la seva experimentació (recerca) redunda en la formació dels docents i en la millora de la seva docència. 

En síntesi, aquest projecte integra la formació i la innovació docent amb la recerca i documentació dels processos docents innovadors. Plantejar la posada en pràctica de les innovacions com un procés d'indagació i exigir la participació cooperativa dels professors en totes les fases del procés  (acció-observació-reflexió), és una estratègia que permet i promou la col·laboració entre els docents i la construcció de les competències requerides  per a la millora de la qualitat docent.

Els elements de la línia estratègica RIMDA són:

»  Formulació de l'estratègia institucional de formació i establiment del model formatiu 

»  Funcionament coordinat (integrat) de les instàncies de formació, d’innovació i millora, de recerca i de suport a la docència 

»  Foment de la cultura pedagògica dels centres i de la qualitat docent 

»  Enfortiment de la pluralitat  didàctica i de  les singularitats docents disciplinars 

»  Enfortir les cultures docents interdisciplinars 

»  Nou impuls als grups d’innovació (GID de titulació, de centre, de campus, assessorament de procés) 

»  Noves formes de pensar les relacions entre docència i recerca 

»  Traslladar a l’aula la cultura “equip docent” 

»  Foment de la pràctica docent basada en l’evidència 

»  Augment de la participació dels centres en la determinació de l’oferta formativa 

»  Atenció prioritària a les necessitats de formació “sentides” dels centres i de les titulacions 
 

Direcció RIMDA:

Dr. Oscar Nuñez Burcio
Delegat del Rector pel Programa RIMDA (Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge)
Telèfon Ibercom: 11192 (Extern: 619 42 10 50)

Equip RIMDA:

Tècnics

Mila Rodríguez Martínez // Jordi Pardo Carazo 
Telèfon Ibercom: 21044 (Extern: 93 402 10 44)

Pregunteu a RIMDA:

Feu servir el formulari de contacte per enviar consultes al RIMDA.