Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport

  • Millora metodològica en el disseny de les Pràctiques externes, tant pel que fa al procés de cerca d’entitats col·laboradores, selecció de candidats i incorporació a l’empresa.
  • Identificar bones pràctiques generalitzables (rúbriques, guies...) tant des de la vessant acadèmica com de la vessant de l’organització on l’estudiant realitza les pràctiques.
  • Elaborar eines que donin suport en el procés a tots els agents que intervenen en el procés de Pràctiques Externes: estudiants, tutors d’empresa i tutors acadèmics.
  • Generalitzar la metodologia a altres Màsters, tinguin caràcter obligatori o optatiu, en la mesura que es puguin reduir els costos de gestió i temps.
  • Mesurar l’impacte que les pràctiques han tingut en la inserció laboral dels alumnes
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es preveu iniciar aquesta actuació en el curs actual 2016-17 per tal que es pugui aplicar de forma pilot durant el segon semestre del mateix curs. L’assignatura es porta a terme durant el segon semestre, en els mesos d’abril, maig i juny. A la vegada es durà a terme durant el 1r semestre del curs 2017-18, per al seguiment dels estudiants titulats.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/023
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Triado Ivern, Xavier Maria
Participants: 
Ivern Pilar Aparicio Chueca, Amal Elasri Ejjaberi, Ramon Iglesias Tovar, MªLluïsa Solé Moro, MªPilar López-Jurado, MªCarmen Gracia Ramos, Jordi Viñas Fort Oscar Duran Mª José Blázquez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Mâster Oficial de Direcció d'Empreses de l'Esport
Assignatures implicades: 
Pràctiques Externes
Estratègies docents per la millora/innovació: