Criteri C: Activitats de formació

En aquesta taula es mostren totes les activitats de formació vinculades amb actuacions o projectes d'innovació docent acreditats que poden ser incorporats al Curricul@.

Seguir les indicacions de la columna Procediment de registre de cadascuna de les activitats permet garantir la validesa dels registres.

En el cas de vincular aquesta activitat amb un Grup d'Innovació Docent, cal seguir aquests requeriments per tal que sigui avaluat com a tal. 

En molts d'aquests casos, el Curricul@ permet incorporar registres ja generats per altres PDI implicats. L'aplicatiu alerta d'aquesta opció mitjançant la següent informació

Descripció del Procediment de registre:

1) Opció a Curricul@: Trobareu ressaltada l'opció de l'aplicatiu Curricul@ que cal fer servir per registrar l'activitat. 

2) Requeriments: Informació que ha d'incorporar el registre per ser validat.

 

Tipus d'activitat (evidència) Procediment de registre
Direcció de cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació docent vinculades amb accions d'innovació docent. 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 
Impartició de cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació docent vinculades amb accions d'innovació docent. 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 
Assistència a cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació docent vinculades amb accions d'innovació docent. 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 
Assistència a jornades, congressos nacionals o internacionals, relacionats amb la innovació docent. 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 

 

ALTRES ACTIVITATS D'INNOVACIÓ DOCENT RECONEGUDES

Criteri A: Projectes

Criteri B: Activitats de Difusió

Criteri D: Creació de Materials i Recursos

Criteri E: Premis i distincions