Criteri E: Premis i distincions

En aquesta taula es mostren totes les activitats relacionades amb premis i distincions rebudes que poden ser incorporades al Curricul@ docent.

Seguir les indicacions de la columna Procediment de registre de cadascuna de les activitats permet garantir la validesa dels registres.

En el cas de vincular aquesta activitat amb un Grup d'Innovació Docent, cal seguir aquests requeriments per tal que sigui avaluat com a tal. 

Descripció del Procediment de registre:

1) Opció a Curricul@: Trobareu ressaltada l'opció de l'aplicatiu Curricul@ que cal fer servir per registrar l'activitat. 

2) Requeriments: Informació que ha d'incorporar el registre per ser validat.

 

Tipus d'activitat (evidència) Procediment de registre
Premis i distincions en matèria de docència atorgats per institucions o organismes de prestigi reconegut 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 

 

ALTRES ACTIVITATS D'INNOVACIÓ DOCENT RECONEGUDES

Criteri A: Projectes

Criteri B: Activitats de Difusió

Criteri C: Activitats de Formació

Criteri D: Creació de Materials i Recursos