Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent a la UB (CAIDUB)

La Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent a la Universitat de Barcelona (CAIDUB) es va constituir el mes de juny de 2017 i està formada pels següents professors i professores de la Universitat de Barcelona amb una àmplia experiència en docència i en innovació docent acreditada i reconeguda:

Dra. Anna Manzano Cuesta
Dra. Beatriz Jarauta Borrasca
Dra. Cristina Roy Pérez
Dr. José Luis Menéndez Varela
Dra. Mireia Urpi-Sarda
Dr. Xavier Giménez Font
Dr. Joan Sansa Aguilar
Dra. Mònica Serrano Gutiérrez
Dr. Jaime López Sánchez

La CAIDUB té com a finalitats:

a.  L’assessorament del Vicerectorat de Política Docent en l'estratègia de recerca, innovació i millora de la docència i l’aprenentatge a la Universitat de Barcelona (RIMDA).

b.  L’avaluació de la millora i la innovació docent a la UB.

c.  Vetllar per la qualitat de la docència i l’aprenentatge a la UB.