Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent a la UB (CAIDUB)

La Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent a la Universitat de Barcelona (CAIDUB) es va constituir el mes de juny de 2017 i està formada pels següents professors i professores de la Universitat de Barcelona amb una àmplia experiència en docència i en innovació docent acreditada i reconeguda:

Dra. Anna Manzano Cuesta. Professora agregada del Departament de Ciències Fisiològiques. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Dra. Cristina Roy Pérez. Professora agregada del Departament de Dret Privat. Facultat de Dret
Dr. Jaime López Sánchez. Professor titular d'Universitat del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica. Facultat de Física
Dra. Mireia Urpi-Sarda. Professora agregada del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Dra. Mònica Serrano Gutiérrez. Professora agregada del Departament d'Economia. Facultat d'Economia i Empresa
Dra. Gemma López Sánchez. Professora agregada del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos. Facultat de Filologia
Dr. Xavier Pastor Duran. Professor titular d'Universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

La CAIDUB té com a objectius:

a.  L’assessorament del Vicerectorat de Política Docent en l'estratègia de recerca, innovació i millora de la docència i l’aprenentatge a la Universitat de Barcelona (RIMDA).

b.  L’avaluació de la millora i la innovació docent a la UB.

c.  Vetllar per la qualitat de la docència i l’aprenentatge a la UB.