Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent a la UB (CAIDUB)

La Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent a la Universitat de Barcelona (CAIDUB) es va constituir el mes de juny de 2017 a proposta de la Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, la Dra. Amelia Díaz Álvarez

La CAIDUB està formada pel següents 6 professors i professores de la Universitat de Barcelona amb una amplia experiència en docència i en innovació docent acreditada i reconeguda:
 

Dra. Conxita Amat Miralles
Dra. Manuela Alcañiz Zanón
Dr. Xavier Giménez Font
Dra. Beatriz Jarauta Borrasca
Dra. Isabel Verdaguer Clavera
Dr. Jordi Palés Argullós

 

La CAIDUB té com a finalitats:

a.  L’assessorament del Vicerectorat de Docència en la estratègia de recerca, innovació i millora de la docència i l’aprenentatge a la Universitat de Barcelona (RIMDA).

b.  L’avaluació de la innovació docent a la UB.

c.   Vetllar per la qualitat de la docència i l’aprenentatge a la UB.

d.  La  internacionalització de la innovació docent que es desenvolupa a la UB.